โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2030

โอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน 2030 (อังกฤษ: 2030 Summer Youth Olympics) หรือที่รู้จักอย่างเป็นทางการในชื่อ กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนครั้งที่ 5 (V Summer Youth Olympic Games) (ฝรั่งเศส: Les Vème Jeux olympiques de la jeunesse d'été) จะเป็นการจัดการแข่งขันครั้งที่ 5 ของโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อน ซึ่งเป็นกีฬานานาชาติ, การศึกษา และเทศกาลวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน ในเมืองที่กำหนดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)

กีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนครั้งที่ 6
ฤดูร้อน
ฤดูหนาว
← 2028
2036 →

ขั้นตอนการคัดเลือกเจ้าภาพ

แก้

กระบวนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของ IOC รูปแบบใหม่ได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากลสมัยสามัญ ครั้งที่ 134 ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ข้อเสนอสำคัญที่ขับเคลื่อนโดยคำแนะนำที่เกี่ยวข้องจากวาระโอลิมปิกปี 2020 ได้แก่[1][2]

  • จัดให้มีการเจรจาอย่างต่อเนื่องและถาวรเพื่อสำรวจและสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างเมือง/ภูมิภาค/ประเทศ และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติสำหรับการจัดแข่งขันโอลิมปิกทุกประเภท (ฤดูร้อน/ฤดูหนาว/เยาวชนฤดูร้อน/เยาวชนฤดูหนาว)
  • จัดตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิก สำหรับการแข่งขันภาคฤดูร้อนหนึ่งคณะ และสำหรับการแข่งขันภาคฤดูหนาวอีกหนึ่งคณะ เพื่อดึงดูดความสนใจในกิจกรรมโอลิมปิกในอนาคต และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารของ IOC
  • ให้ การประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล มีอิทธิพลมากขึ้น โดยให้สมาชิกที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารของ IOC เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าภาพแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ไอโอซียังแก้ไขกฎบัตรโอลิมปิกเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น โดยไม่กำหนดตายตัวว่าต้องคัดเลือกเจ้าภาพให้เสร็จสิ้น 7 ปีก่อนการแข่งขันเช่นในอดีต และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสามารถจัดได้มากกว่าหนึ่งเมือง/ประเทศ/ภูมิภาคได้

เมืองที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ

แก้

ทวีปอเมริกา

แก้

ทวีปเอเชีย

แก้

ทวีปยุโรป

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "Future Olympic Games elections to be more flexible". International Olympic Committee. 2 May 2019.
  2. "Evolution of the revolution: IOC transforms future Olympic Games elections". International Olympic Committee. 26 June 2019.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้