เปิดเมนูหลัก

มอนเตร์เรย์ (สเปน: Monterrey) เป็นเมืองหลวงของรัฐนวยโวเลออง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโก มีพื้นที่ 860 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 1,133,814 คน (พ.ศ. 2548) และเป็นเมืองที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในประเทศเม็กซิโก[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Estudios Socieconomicos Banamex [1]

แหล่งข้อมุลอื่นแก้ไข