โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

โรงเรียนมัธยมศึกษา

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (อังกฤษ:Nonsilawittayakhom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ (สระบุรี-หนองคาย) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
Nonsilawittayakhom School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ศ.ค. / N.S.K.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญ"มารยาทดี มีวิชา กีฬาเด่น"
สถาปนาโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 (45 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายสมนึก เรื่องลือ
คณาจารย์62 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
  • กลุ่มสาระภาษาไทย
  • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระศิลปะ
  • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีนภาษาจีน
วิทยาเขตแวงใหญ่
สี   สีฟ้า-ม่วง
เพลงมาร์ชโนนศิลาวิทยาคม
หนังสือพิมพ์วารสารศิลาวิทย์ ฟ้า-ม่วง
ต้นไม้ดอกตะแบก
เว็บไซต์www.nonsila.ac.th

ประวัติ แก้

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ในชื่อ "โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลโนนศิลา" อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการเห็นชอบของสภาตำบลโนนศิลาในขณะนั้น ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนโดยมี นายสุดใจ บางปา ครูโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ สุดสะอาด มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม" จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2539 กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโนนศิลา โดยแยกออกมาจาก อำเภอบ้านไผ่ จึงทำให้ โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม มีฐานะเป็น โรงเรียนประจำกิ่งอำเภอโนนศิลา

ปีพุทธศักราช 2547 กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงโรงเรียนจึงเปลี่ยนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 และจากการประชาคมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง มีมติเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอด้วยเหตุผลคือ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกขาน

จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 จาก "โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม" เป็น "โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม" เพื่อสอดคล้องกับชื่ออำเภอซึ่งได้รับการประกาศให้ยกระดับจาก "กิ่งอำเภอ" ให้เป็น "อำเภอโนนศิลา" ในปีเดียวกัน[1]

เกียรติประวัติ แก้

  • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 1-5
  • รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์"[2]

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงศิลา แก้

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

15°58′36″N 102°41′33″E / 15.976667°N 102.692500°E / 15.976667; 102.692500