โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (อังกฤษ:Nonsilawittayakhom School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ถนนมิตรภาพ (สระบุรี-หนองคาย) ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
จริยธมฺโม อภิปญฺญาย เนติมคฺคํ
จริยธรรมนำทางสร้างปัญญา
"มารยาทดี มีวิชา กีฬาเด่น"
เลขที่ 99 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น 40110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Nonsilawittayakhom School
อักษรย่อ น.ศ.ค. / N.S.K.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนประจำอำเภอ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 (41 ปี)
เขตการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ผู้อำนวยการ นายสมนึก เรื่องลือ
คณาจารย์ 62 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
 • กลุ่มสาระภาษาไทย
 • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระศิลปะ
 • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
 • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีนภาษาจีน
วิทยาเขต แวงใหญ่
สี          สีฟ้า-ม่วง
เพลง มาร์ชโนนศิลาวิทยาคม
หนังสือพิมพ์ วารสารศิลาวิทย์ ฟ้า-ม่วง
เว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปแก้ไข

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2522 ในชื่อ "โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลโนนศิลา" อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับการเห็นชอบของสภาตำบลโนนศิลาในขณะนั้น ซึ่งได้เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนโดยมี นายสุดใจ บางปา ครูโรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ต่อมากรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายสุวรรณ สุดสะอาด มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โดยใช้ชื่อ "โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม" จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปีพุทธศักราช 2539 กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอโนนศิลา โดยแยกออกมาจาก อำเภอบ้านไผ่ จึงทำให้ โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม มีฐานะเป็น โรงเรียนประจำกิ่งอำเภอโนนศิลา

ปีพุทธศักราช 2547 กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงโรงเรียนจึงเปลี่ยนมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 และจากการประชาคมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและผู้ปกครอง มีมติเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้สอดคล้องกับชื่ออำเภอด้วยเหตุผลคือ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและเรียกขาน

จึงเสนอขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2550 จาก "โรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม" เป็น "โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม" เพื่อสอดคล้องกับชื่ออำเภอซึ่งได้รับการประกาศให้ยกระดับจาก "กิ่งอำเภอ" ให้เป็น "อำเภอโนนศิลา" ในปีเดียวกัน[1]

คำขวัญแก้ไข

มารยาทดี มีวิชา กีฬาเด่น

ตราประจำโรงเรียนแก้ไข

 
ตราประจำโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

เป็นแฉกรัศมี ด้านในมีคบเพลิงและหนังสือ ข้างล่างเป็นชื่อโรงเรียน "โนนศิลาวิทยาคม" อยู่บนแท่งหิน

สีประจำโรงเรียนแก้ไข

 • ██ สีฟ้า หมายถึง ความสุขุม รอบคอบและอดทน
 • ██ สีม่วง หมายถึง ความร่มรื่น ใจเย็นและมั่งคง

อัตลักษณ์โรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนส่งเสริมดนตรีกีฬา

การเรียนการสอนแก้ไข

วิทย์-คณิต

วิทย์-คณิต

เกียรติประวัติแก้ไข

 • ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแปรรูปอาหารระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น 1-5
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 "ขอนแก่นเกมส์"[2]

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงใหญ่แก้ไข

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 15°58′36″N 102°41′33″E / 15.976667°N 102.692500°E / 15.976667; 102.692500