โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (อังกฤษ: Santipattanakitwittaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (ขอนแก่น) เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา
Santipattanakitwittaya School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นส.พ.ว. / S.P.W.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
สถาปนา8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 (27 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายสุธรรม โพธิ์งาม
คณาจารย์14 คน จาก 8 กลุ่มสาระวิชา
  • กลุ่มสาระภาษาไทย
  • กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระศิลปะ
  • กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
  • กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
วิทยาเขตแวงใหญ่
สี   สีเขียว-ขาว
เพลงมาร์ชสันติพัฒนกิจวิทยา
หนังสือพิมพ์วารสารสันติพัฒน

ประวัติ แก้

โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา แรกเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ภายใต้การนำของคณะผู้ก่อตั้ง ดังนี้ พระครูสุมลพัฒนกิจ เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ, พระครูจันทธรรมสาร เจ้าคณะตำบลโนนศิลา, พระมหาปคุโณ (วรรณธรรม), นายสันติ ควรประเสริฐ, นายจรัส ผิวขม, นายสมจิตร โคตรทา, นายประสาทชัย จันทรสมบัติ, นายบุญหนา บัวนาค และนายวรา แว่นประชา ข้าราชการ ครู ตำรวจ ทหาร พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ให้ความร่วมมือกับ ฯ พณ ฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ก่อตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนรังสรรค์วิทยาคม ที่โคกสาธารณะบ้านหลุบคา หมู่ 7

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนเป็นเอกเทศ โดยเปิดสอนในระดับช่วงชั้น ที่ 3 และ 4 ซึ่งมีเขตพื้นที่บริการ 3 ตำบลดังนี้ ตำบลโนนศิลา (บางส่วน) ตำบลหนองปลาหมอ และตำบลเปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา [1]

โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตแวงศิลา แก้

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม (ก.ล.ว.)
2. โรงเรียนท่านางแนววิทยายน (ท.น.ว.)
3. โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม (น.ศ.ค.)
4. โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร (น.อ.)
5. โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ว.น.ศ.)
6. โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม (ว.ว.)
7. โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา (ส.พ.ว.)

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

15°57′55″N 102°38′44″E / 15.965278°N 102.645556°E / 15.965278; 102.645556