โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ (อังกฤษ : Khonsaktopradoorahorpo School) โรงเรียนประจำตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล - ประถมศึกษา

โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
Khonsaktopradoorahorpo School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล อนุบาล-ประถมศึกษา
เขตการศึกษาสพป.ขอนแก่น เขต 3
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายภัทรพงศ์ สุทธิ
คณาจารย์11 คน
ระดับปีที่จัดการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ช่วงอายุ3 - 12 ปี
จำนวนนักเรียน180 - 200 คน
พื้นที่6 ไร่ 3 ตารางวา
สี   สีเขียว-เหลือง

ประวัติ แก้

โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ ” เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านขอนสัก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้แยกออกมาจากโรงเรียนบ้านหัน มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน โดยอาศัยศาลาวัดบ้านขอนสักเป็นสถานที่เรียน

วันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2515 สร้างอาคารหลังแรก แบบ ป.1 ฉ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 95,000 บาท และชาวบ้านบริจาคสมทบ 10,000 บาท รวมงบประมาณ ในการก่อสร้างเป็นเงิน 105,000 บาท

นายสมพงษ์ ช่อรักษ์ เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน จนเกษียณอายุราชการ

ปี2532 นายถิน ขวาแซ้น เป็นอาจารย์ใหญ่ คนที่ 2

ปี 2537 นายทวีศักดิ์ สุดจริง เป็นอาจารย์ใหญ่ – ผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 3

วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2537 เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่

ปี 2556 นายภัทรพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์

การเรียนการสอน แก้

เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เขตให้บริการ แก้

มีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ

  • หมู่ที่ 4 บ้านขอนสัก
  • หมู่ที่ 5 บ้านตอประดู่
  • หมู่ท่ 6 บ้านระหอกโพธิ์

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

รายนามผู้บริหาร ในอดีต - ปัจจุบัน
รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง สถานะสถานศึกษา วาระการดำรงตำแหน่ง
1.นายสมพงษ์ ช่อรักษ์ ครูใหญ่ โรงเรียนบ้านขอนสัก 2514  - 2532
2.นายถิน ขวาแซ้น อาจาย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านขอนสัก 2532 - 2537
3.นายทวีศักดิ์ สุดจริง อาจารย์ใหญ่ - ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ 2537 - 2556
4.นายภัทรพงศ์ สุทธิ ผู้อำนวยการ โรงเรียนขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์ 2556 - ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

15°57′06″N 102°40′58″E / 15.951667°N 102.682778°E / 15.951667; 102.682778