เปิดเมนูหลัก
สีม่วง
— รหัสสี —
Hex triplet #BF00FF
RGBB (r, g, b) (191, 0, 255)
CMYKH (c, m, y, k) (25%, 100%, 0%, 0%)
HSV (h, s, v) (285°, 100%, 100%)

B: อยู่ในช่วง [0–255]
H: อยู่ในช่วง [0–100]
ดอกไม้สีม่วงอ่อน

สีม่วง เป็นสีที่ผสมระหว่างสีน้ำเงินและสีแดง โดยปกติสีจะมีอยู่สองโทน คือ สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น แต่สีม่วงเป็นสีที่อยู่ตรงกลางระหว่าง สีโทนร้อน และ สีโทนเย็น ซึ่งนอกจากสีม่วงแล้วยังมีสีเหลืองอีกสีหนึ่งที่มีลักษณะดังกล่าว จึงสามารถเลือกใช้สีม่วงเข้าไปผสมผสานได้กับสีทั้งสองโทน

สัญลักษณ์แก้ไข

สีประจำสถาบันการศึกษาแก้ไข

ความหมายอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (โดยมีอาจารย์ ดร. ไพโรจน์ พิทยเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้จัดทำสีไทยโทน ในการควบคุมและประสานงานเพื่อปรับสีประจำคณะวิชา)

ดูเพิ่มแก้ไข