โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนเซนต์หลุยส์)

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา (อังกฤษ: Saint Louis School Chachoengsao; อักษรย่อ: ซ.ล., SLC) เป็นโรงเรียนเอกชนในเครือมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2491 ทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนศุภกิจ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชน
คำขวัญLabor Omnia Vincit
วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ
ผู้ก่อตั้งเจษฎาธิการ ภราดายอห์น แมรี่
อธิการภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
เพลงสีแดงและขาว
เว็บไซต์sl.ac.th

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทราถือกำเนิดมาเป็นสถาบันการศึกษา ลำดับที่ 6 ของมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในช่วงแรกโรงเรียนเซนต์หลุยส์เปิดทำการสอนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการรับนักเรียนหญิงเข้ามาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ 2 จึงทำให้โรงเรียนเซนต์หลุยส์เป็นโรงเรียนสหศึกษามาจนถึงปัจจุบัน


เพลงมาร์ชแก้ไข

สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียน เป็นตราดวงใจธงชัยวิเชียร ให้เรานักเรียนหวังทำความดี สีแดงและขาวคือดาวสวรรค์ เราจะรักกันตลอดชีวี จะอยู่ที่ไหนภูมิใจชูศรี รักสามัคคีบ่มีกลับกลาย เรานักเรียนไทยมีใจไพศาล เริงรื่นชื่นบานประกอบความเพียร ร่วมสามัคคีเทิดศรีโรงเรียน S.L.C เราอยู่คงยืนยาว เราจงกลมเกลียวใจเดียวทำเดียว ชอบชมสีเด่นแดงและขาว ให้ S.L.C คู่ฟ้าดั่งดาว เทิดเกียรติชาวเรา S.L.C


อัตลักษณ์แก้ไข

ศิษย์เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ภาษาดี เทคโนโลยีล้ำ จริยธรรมเด่น

เอกลักษณ์แก้ไข

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา เน้นภาษา พัฒนาเทคโนโลยี สู่วิถีสากล

ทำเนียบอธิการโรงเรียนแก้ไข

รายนาม ตำแหน่ง สมัย วาระการดำรงตำแหน่ง
ภราดายอห์น แมรี่ อธิการ พ.ศ. 2491 - 2495
ภราดาอิลเดอร์ฟองโซ มารี ซีซีเรีย อธิการ พ.ศ. 2495 - 2496
ภราดาเซราฟิน อธิการ พ.ศ. 2496 - 2500
ภราดาโฮโนรา อธิการ พ.ศ. 2500 - 2504
ภราดาอันโตนิโอ มารีอา อธิการ พ.ศ. 2504 - 2509
ภราดาฮูเบรต ไมเกต์ อธิการ พ.ศ. 2509 - 2510
ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี.โอ.แมททิว อธิการ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2510 - 2513
ภราดาโยเซฟ หลุยส์ (บัญญัติ โรจนารุณ) อธิการ สมัยที่ 1 พ.ศ. 2513 - 2517
ภราดาพยุง ประจงกิจ อธิการ พ.ศ. 2517 - 2521
ภราดาอเล็กซานเดอร์ วี.โอ.แมททิว อธิการ สมัยที่ 2 พ.ศ. 2521 - 2522
ภราดาประสิทธิ์ ไชยเผือก อธิการ พ.ศ. 2522 - 2528
ภราดาชูชาติ ลิปิสุวรรณโชติ อธิการ พ.ศ. 2528 - 2532
ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ อธิการ พ.ศ. 2532 - 2534
ภราดาอนุรักษ์ นิธิภัทราภรณ์ อธิการ พ.ศ. 2534 - 2541
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล อธิการ พ.ศ. 2541 - 2547
ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล อธิการ พ.ศ. 2547 - 2550
ภราดามณฑล ประทุมราช อธิการ

ผู้อำนวยการ

พ.ศ. 2550 - 2556
ภราดาอาจิณ เต่งตระกูล ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2556-2558
ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2559-2562
ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข