บุญคลี ปลั่งศิริ

บูญคลี ปลั่งศิริ อดีตประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารระดับสูง ที่ถูกยกย่องให้เป็นผู้บริหารที่อยู่แถวหน้าของไทย การวิเคราะห์แต่ละอย่างได้ลงในหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยครั้ง เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยน บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้กลายมาเป็น Conglomerate รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ในช่วงการดูแลกิจการของบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ขยายงานออกไปสายธุรกิจอื่น เช่น สถานีโทรทัศน์ไอทีวี, แอร์เอเชีย, Capital OK, Shinee.com และอื่นๆ

ประวัติ แก้

บุญคลี ปลั่งศิริ (ชื่อจีน ปัง บ่งคี้) เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัว ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 4 คน ครอบครัวเป็นชาวจีนที่อพยพมาอยู่ประเทศไทย สมรสแล้วมีบุตรสาว 3 คน

เริ่มศึกษาในโรงเรียนสุเทพประสาธ ในระดับชั้นประถมศึกษา ต่อมาเมื่อเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ก่อนที่มัธยมปลาย เขาจะย้ายมาศึกษาต่อ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่กรุงเทพ [1]

ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อนร่วมรุ่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รุ่น 11) ที่มีชื่อเสียง เช่น คุณอารักษ์ ชลธาร์นนท์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งใน ชิน คอร์ป รับผิดชอบ แอร์เอเชีย และ อนันต์ อัศวโภคิน ผู้บริหาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

หลังจากนั้นได้ทุนของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไปเรียนต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกา ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์[2]

ผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 4414 (วปรอ. 4414)

การทำงาน แก้

ภาคราชการ แก้

เริ่มทำงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในตำแหน่งตำแหน่งวิศวกร สังกัดอยู่ในกองระบบรีเลย์และทดสอบ เมื่อได้รับทุนไปเรียนทีต่างประเทศและจบกลับมารับราชการใช้ทุนอยู่ที่ กองโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข ตำแหน่งนายช่างโท และต่อมาก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกองโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การสื่อสารแห่งประเทศไทย หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน)

ภาคเอกชน แก้

ระหว่างที่ทำงานราชการอยู่นั้น ได้มีโอกาสทำงานเสริมโดยเป็นอาจารย์พิเศษตามมหาวิทยาลัยต่างๆ และได้ไปช่วยวางระบบโทรศัพท์มือถือให้แก่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ทำให้ได้พบและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เจ้าของกิจการ และด้วยความคิดเขาที่ว่า ถ้ายังรับราชการแบบนี้ ต้องทำงานเหนื่อยแน่นอน จึงได้ตัดสินใจลาออกมาจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย และมาอยู่กับ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ปัจจุบันคือ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ตามคำชักชวนของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร[3]

เมื่อเข้ามาทำงานที่ บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการกลุ่มชินวัตรกรุ๊ปและได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในเครืออีกหลายบริษัท

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้บริหาร โดยแต่งตั้งให้ นายสมประสงค์ บุญชัย ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร แทนนายบุญคลี ปลั่งศิริ[4] โดยในปัจจุบัน นายบุญคลี ปลั่งศิริ มีตำแหน่งอยู่ในบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการของบริษัท[5]ประธานบริหารสูงสุด บริษัท วิน วิน จำกัด (ปิดกิจการลงแล้วเมื่อ พ.ศ. 2551 )

ผลงาน แก้

  • พัฒนาและออกแบบเครื่องโทรพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย
  • พัฒนาและออกแบบชุมสายเทเล็กซ์ขนาดเล็ก
  • ริเริ่มสร้างเครื่องแปลงสัญญาณเทเล็กซ์และโทรสาร
  • หนังสือ "มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ"

อ้างอิง แก้

  1. บทสัมภาษณ์ 'บุญคลี ปลั่งศิริ' กลุ่มนิตยสาร ชมรมนิเทศศิลป์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  2. หนังสือ "มุมมองจากประสบการณ์ บุญคลี ปลั่งศิริ"
  3. หนังสือ "Shinovation" โดยสำนักพิมพ์ thaicoon
  4. "ประกาศและหนังสือชี้แจง กลุ่มชินคอร์ป ประกาศแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-27. สืบค้นเมื่อ 2007-09-05.
  5. "Sorry, Connection Timeout or Temporary unavailable services". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-09-29. สืบค้นเมื่อ 2007-09-05.