โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา[1]

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
Ayutthaya Nusorn School
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ที่ตั้ง
9/80 หมู่ที่ 10 ถนนอู่ทอง ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ย.ส.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญ
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 (81 ปี 11 วัน)
ผู้ก่อตั้งนายวิโรจน์ กมลพันธ์
หน่วยงานกำกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1006140103 (ใหม่)
06140103 (เก่า)
ผู้อำนวยการนายเฉลิมชัย อิ่มมาก
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
สี██████ สีแดง-สีขาว
เพลงมาร์ช อยุธยานุสรณ์
เว็บไซต์http://www.ays.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ก่อตั้งโดยนายวิโรจน์ กมลพันธ์ อดีตศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานะเป็นโรงเรียนราษฎร์ โดยใช้สถานที่ตั้งเดิมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยหลังจากที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ในปี พ.ศ. 2483 และเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 และต่อมาในปี พ.ศ. 2487 ได้ได้ย้ายนักเรียนหญิงและจัดตั้ง โรงเรียนสตรีอยุธยานุสรณ์ เพื่อขยายกิจการ

ในปี พ.ศ. 2494 นายวิโรจน์ กมลพันธ์ ได้จัดตั้งมูลนิธิอยุธยานุสรณ์ และโอนกิจการโรงเรียนให้กับมูลนิธิ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนทั้งสองแห่งเป็น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ และ โรงเรียนสตรีอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ ตามลำดับ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้รวมกิจการโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน และใช้ชื่อว่า โรงเรียนอยุธยานุสรณ์[1]

ผลงานดีเด่น ได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน ข. จากการแข่งขันวงโยธวาทิตครั้ง ที่ 30

 
ภาพมุมสูงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ถ่ายโดย นายธนกร อินต๊ะกัน ศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
 
ภาพมุมสูงของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ถ้าไม่มัโดมจะได้เห็นอาคาร 1 ที่ทำด้วยไม่สักทอง อายุนับร้อยปีพันปีสิเพราะมันนานกว่านั้น ถ่ายโดย นายธนกร อินต๊ะกัน ศิษย์เก่าโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
 
นักเรียนโรงเรียนสตรีอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ
 
แถวหน้าใส่ชุดสีข่าวตรงกลางคือ อาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ถ่ายที่หน้า อาคาร 1 ก่อนที่จะยกอาคารให้เป็น 2 ชั้น

อาคารแก้ไข

 • อาคาร 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นอาคารเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในโรงเรียน
  • ชั้น 1 ห้องสมุด ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
  • ชั้น 2 ห้องพิพิธภัณฑ์ ห้องประชุมกมลพันธุ์ ห้องวิชาการ 2 ห้องเรียนประวัติศาสตร์ ห้องเรียนนาฏศิลป์
 • อาคาร 2 เป็นอาคาร 4 ชั้น
  • ชั้น 1 ห้องฝ่ายบริหาร ห้องผู้อำนวยการ ห้องเกษตร ห้องวิชาการ
  • ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
  • ชั้น 3 ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์นักเรียน ม.1 ห้องเรียนรวม
  • ชั้น 4 241 ห้องเรียนพิเศษ ม.1 242ห้องเรียนรวม 243ห้องเรียนรวม 244ห้องเรียนพิเศษ ม.4 245ห้องเรียนรวม 246ห้องเรียนรวม
 • อาคาร 3 เป็นอาคาร 5 ชั้น มี 3 ตอน

ตอน a

  • ชั้น 1 ห้องดนตรีไทย ห้องกิจการนักเรียน ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป
  • ชั้น 2 321ห้องเรียนนักเรียนอัจฉริยะภาษาอังกฤษ 322ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • ชั้น 3 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนโสตทัศนศึกษา
  • ชั้น 4 ห้องเรียนหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • ชั้น 5 ห้องเรียนหมวดสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น

ตอน b

  • ชั้น 1 ห้องพยาบาล ห้องการศึกษาผู้ใหญ่
  • ชั้น 2 ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ห้องเรียนแนะแนว ห้องเรียนนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/8 - 3/10 ห้องน้ำนักเรียน
  • ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มัธยมศึกษาตอนต้น ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ห้องเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ห้องจริยธรรมศึกษา ห้องเรียนวิชาดาราศาสตร์ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องน้ำครู
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนหมวดสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทั้งชั้น ห้องเรียนฟิสิกส์
  • ชั้น 5 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ห้องเรียนอัจฉริยะคณิตศาสตร์ ห้องเรียนหมวดคณิตศาสตร์ 3 ห้อง

ตอน c

  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ห้องคหกรรม
  • ชั้น 2 ห้องเรียนไฟฟ้า ห้องอุตสาหกรรม ห้องวงโยธวาทิต
  • ชั้น 3 ห้องเรียนเคมี ห้องเรียนชีววิทยา ห้องวิทยาศาสตร์กายภาพ ห้องเรียนอิเล็กทรอนิควิทยาศาสตร์
  • ชั้น 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชั้น 5 ห้องเรียนหมวดคณิตศาสตร์ทั้งชั้น
 • อาคาร 4 เป็นอาคาร 2 ชั้น อาคารเรียนภาษาไทย
  • ชั้น 1 ห้องธนาคารโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ห้องพักนักการภารโรง ห้องเรียนนักเรียนวิชาภาษาไทย 2 ห้อง
  • ชั้น 2 ห้องเรียนนักเรียนภาษาไทย 6 ห้อง

แผนการเรียนแก้ไข

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน (gifted)
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 8 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 1 ห้องเรียน (gifted)
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - จีน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 8 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - จีน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน
 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 9 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาไทย - สังคม 2 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - จีน 1 ห้องเรียน
  • ห้องเรียนภาษาอังกฤษ - ญี่ปุ่น 1 ห้องเรียน

คณะสีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-08-18. สืบค้นเมื่อ 2011-10-16.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°21′50″N 100°34′31″E / 14.36385°N 100.575139°E / 14.36385; 100.575139