โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน (อังกฤษ: Sarasas Witaed Bangbon School) เป็นโรงเรียนลำดับที่ 14 ของกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดกา่รเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอน 4 แผนก ดังนี้ 1. การจัดเรียนการสอนแบบสามัญ 2. การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษาอาเซียน 3. การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษา 4. การจัดเรียนการสอนแบบ IEP ก่อตั้งขึ้นโดยท่านอาจารย์พิบูลย์ และท่านอาจารย์ เพ็ญศรี ยงค์กมล ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
ตราประจำโรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ที่ตั้ง
99 ถนนบางบอน 3 แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูล
คำขวัญAGE QUOD AGIS
ทำอะไร ทำจริง
ผู้ก่อตั้งพิบูลย์ ยงค์กมล
เพ็ญศรี ยงค์กมล [1]
เขตการศึกษา4 [2]
รหัส1110100808
ผู้อำนวยการดร.สยมพร ทองเนื้อดี
(พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน) [1]
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - ม.6
จำนวนนักเรียน7,360 คน (ปีการศึกษา 2562) [1]
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน [1]

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น
ประเทศจีน ภาษาจีน
ฝรั่งเศส ภาษาฝรั่งเศส

ประเทศเกาหลี ภาษาเกาหลี
สี     แดง      เขียว
คำขวัญAge Quod Agis
สังกัดสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (A.P.E.P.) [3]
เว็บไซต์http://www.swb.ac.th/swb/


ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เป็นสาขาใหญ่ที่สุดในเครือสารสาสน์

ปี พ.ศ. 2542 เริ่มก่อสร้างโรงเรียน ในพื้นที่ 27 ไร่ ปี พ.ศ. 2543 เปิดทำการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก บนเนื้อที่ 27 ไร่ มีอาคารเรียน 5 ชั้น ขนาดกว้าง 17.5 เมตร ยาว 72 เมตร ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน 32 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องฉายภาพยนตร์ ห้องนอนอนุบาล ห้องประชุมใหญ่ ขนาด 14 x 40 เมตร ห้องอาหารและห้องพยาบาล บริเวณรอบอาคารเรียน ประกอบด้วย ซุ้มไม้เลื้อยบนโครงเหล็กทรงปิรามิด 2 ข้าง ของเสาธงที่อยู่หน้าอาคาร สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล 3 สนาม สนามฟุตบอลพร้อมอัฒจันทร์และโรงอาหารขนาดใหญ่ เปิดการจัดเรียนการสอนแบบสองภาษา ตั้งแต่ชั้น Kg.3-Gr.5 และ การจัดเรียนการสอนแบบสามัญ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,125 คน ครูไทยจำนวน 59 คน และครูต่างชาติ จำนวน 10 คน

ปี พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้ทำการซื้อที่ดินเพิ่มเติม ขยายพื้นที่เป็น 57 ไร่ และได้สร้างอาคารเรียน 5 ชั้นหลังที่สอง เป็นอาคารรูปตัวยู ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียนจำนวน 54 ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวีดีโอ ห้องผลิตสื่อการเรียนการสอน ห้องนอนเด็กอนุบาล ห้องพระพุทธศาสนา ห้องพยาบาล ชั้นล่างเป็นโรงอาหาร ด้านข้างของอาคาร มีสนามบาสเกตบอลเพิ่มอีก รวมเป็น 6 สนาม และสระว่ายน้ำสำหรับเด็กอนุบาล ที่บริเวณใกล้สนามเด็กเล่นอาคาร 1

ในปีนี้มีการขยายชั้นเรียนของการจัดเรียนการสอนแบบสองภาษา และ การจัดเรียนการสอนแบบสามัญ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (Gr.6) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 2,541 คน ครูไทย 169 คน ครูต่างชาติ 44 คน

ปี พ.ศ. 2553 สร้างอาคารเพิ่ม 1 หลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น

ปี พ.ศ. 2554 สร้างอาคารเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคาร 4 ชั้น และเปิดการจัดเรียนการสอนแบบ IEP

ปี พ.ศ. 2562 ในปีนี้ได้มีการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 คือ การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษาอาเซียน

ปี พ.ศ. 2563 สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก1หลัง เป็นอาคารเรียน4ชั้น การจัดเรียนการสอนแบบ IEP ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

สถานที่แก้ไข

สนามกลางบอสโก สนามกรีฑา

สารสาสน์คลินิกเวชกรรม

หอพักนักเรียน

หอพักนักเรียนทุน

อาคารเรียนนักเรียนทุน

หอพักครูต่างชาติและครูไทย

สระว่ายน้ำ3สระ

อาคารเรียน 20 อาคาร

หอระฆัง

ค่ายลูกเสือ1 (ประถม)

ค่ายลูกเสือ2 (มัธยม)

สนามบาส 10-15 สนาม

สนามเทนนิส

สนามบอล 4 สนาม

อาคารดนตรี 2 อาคาร

ห้องอัดเสียง

หอประชุม1 หอประชุม2

จุดชมวิว

โรงอารหารแอร์ 3 โรง

ลานจอดรถ

สนามออกกำลังกาย

ชมรมรถตู้

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ ชื่อ นามสกุล ปี
1 ดร.สยมพร ทองเนื้อดี
2 นางสาวปฤษฎี ชัยสนิท ปัจจุบัน

สถิตินักเรียนและบุคลากรแก้ไข

ปีการศึกษา การสอน

แบบสองภาษา

การสอน

แบบสามัญ

การสอน

แบบIEP

คุณครูไทย คุณครูต่างชาติ ผู้บริหาร
2558 3,298 4,158 360 508 147 19
2559 3,330 3,755 441 542 139 21
2560
2561
2562
2563
2564


แผนการเรียนแก้ไข

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นักเรียนทุกระดับชั้นในแผนกสามัญจะได้เรียนกับครูต่างชาติทุกวัน 2-3วิชาต่อวัน ใน4รายวิชา ได้แก่

- Mathermatic(คณิตศาสตร์)

- Social study(สังคมศึกษา)

- Health Education(สุขศึกษา สุขภาพ)

- Science(วิทยาศาสตร์)

เปิดสอน 4 แผนก

การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษา

การจัดเรียนการสอนแบบ IEP

การจัดเรียนการสอนแบบสามัญ

การจัดเรียนการสอนแบบสองภาษาอาเซียน

หลักสูตร GIFTED (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) ,( ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)

สารสาสน์ในโลกบันเทิงแก้ไข

8 สิงหาคม 2561 ตึก การจัดเรียนการสอนแบบ IEP (Pre-prep1-Yr.6) และสนามกีฬากลางบอสโกถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีส์ เด็กใหม่ The serise ep.4 ตอน Hi-So ออกอากาศวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทางช่อง GMM25

ดูเพิ่มแก้ไข

ศิษย์เก่า นักเรียน ที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "ประวัติโรงเรียน". โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
  2. "โรงเรียนในเครือสารสาสน์ เขตการศึกษา 4 2557". wikimapia. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2560. Check date values in: |accessdate= (help)
  3. "รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษ" (PDF). สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2560. Check date values in: |accessdate= (help)[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข