โรงเรียนน้ำพองศึกษา

โรงเรียนน้ำพองศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 โดยมีชื่อเดิมคือ "โรงเรียนน้ำพอง (มัธยมวิสามัญ)"[1] ในสังกัดแผนโรงเรียนส่วนภูมิภาค ของกองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 เป็นจำนวน 1 ห้องเรียน ที่ใต้ถุนวัดป่ามหาวันวิหาร โดยมีนายวิทวัส แสงชาติ ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ นอกจากนี้ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ยังเคยเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนน้ำพองศึกษา ก่อนที่จะแยกออกมาในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2534[2] ปัจจุบันโรงเรียนน้ำพองศึกษามีนักเรียนประมาณ 3,100 คน และบุคลากร 148 คน (ไม่รวมครูอัตราจ้าง)โรงเรียนน้ำพองศึกษาได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 'World Class Standard School'

โรงเรียนน้ำพองศึกษา
Nampongsuksa School
ที่ตั้ง
900 หมู่ 10 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40140
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ศ. / N.P.S.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้มีความรู้ดี คือผู้เจริญ)
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 (57 ปี)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายพิจิตร ราชบุตร
วิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
สี   สีฟ้า-แดง
เพลงมาร์ชน้ำพองศึกษา
เว็บไซต์http://www.nps.ac.th
พระพุทธสุวรรณมหามงคล : พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

ประวัติ แก้

โรงเรียนน้ำพองศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 เดิมชื่อ " โรงเรียนน้ำพอง (มัธยมวิสามัญ)" สังกัดแผนโรงเรียนส่วนภูมิภาค กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนชั้น ม.ศ. 1 จำนวน 1 ห้องเรียน ที่ใต้ถุนวัดป่ามหาวันวิหาร มีนายวิทวัส แสงชาติ ศึกษาธิการอำเภอน้ำพอง รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

ปัจจุบันมี นายพิจิตร ราชบุตร เป็นผู้อำนวยการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา[3]

 • พ.ศ. 2534 ได้รับประกาศเกียรติคุณ เข้ารับรางวัลพระราชทานเกียรติบัตร โรงเรียนห้องสมุดตามนโยบาย กรมสามัญศึกษา ดีเด่น
 • พ.ศ. 2539 นางสาวจิราพร อภิรักษ์มั่นคง ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2540 รางวัล พระราชทานห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก , นางสาวพิชญา มาต์ภูธรได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2542 รางวัล พระราชทานสถานศึกษาดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2548 ได้รับการประเมินและรับรองเป็น โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันจากระทรวงศึกษาธิการ , รางวัล โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , รางวัล หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 • พ.ศ. 2549 รางวัล ส่งเสริมประชาธิปไตยดีเด่นระดับประเทศ จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
 • พ.ศ. 2550 - รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2550

- รางวัลระดับยอดเยี่ยมห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2550 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 4 - รางวัลโรงเรียนแห่งการออมดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2550 - โรงเรียนผลการปฏิบัติงานสู่ความเป็นเลิศ (School Best Practices) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นายชรินทร์ บุตรฮาด รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม และชนะเลิศฟุตบอลกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2550

สัญลักษณ์ แก้

 • พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น เป็นที่เคารพสักการะ และเป็นศูนย์รวมน้ำใจชาวน้ำพองศึกษา
 • รัศมี หมายถึง ความรุ่งโรจน์ สุกใส และการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
 • วงกลม หมายถึง การพัฒนาที่นุ่มนวล มั่นคง ภายในขอบเขตและกฎเกณฑ์แห่งความพอดีเหมาะสม
 • ปรัชญาโรงเรียน  : สุวิชาโน ภวํ โหติ ”ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”
 • คำขวัญโรงเรียน  : วิชาดี มีอนามัย ใฝ่คุณธรรม
 • สีประจำโรงเรียน  : ฟ้า – แดง   

อาคารเรียน แก้

อาคารเรียนโรงเรียนน้ำพองศึกษามีดังนี้:

อาคารเรียนถาวร 5 อาคาร
 • อาคาร 1 - เป็นอาคาร 2 ชั้น มีห้องทั้งหมด 17 ห้อง แบ่งเป็น
 • ห้องสำนักงานกลุ่มวิชาการ
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 1-2
 • ห้องแนะแนว
 • ห้องพิมพ์ดีด
 • ห้องพักครู
 • และห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4-12
 • อาคาร 2 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดสังคมศึกษา มีห้องทั้งหมด 24 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 2/2-12
 • ห้องหมวดสังคมศึกษา
 • อาคาร 3 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดภาษาไทยและต่างประเทศและศิลป์ มีห้องทั้งหมด 25 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 3/2-12
 • ห้องปฏิบัติการภาษาไทย-ภาษาต่างประเทศ
 • ห้องหมวดภาษาไทย
 • ห้องหมวดภาษาต่างประเทศ
 • ห้อง RO-BOT
 • ธนาคารโรงเรียน
 • อาคาร 4 - เป็นอาคาร 3 ชั้น มีทั้งหมด 25 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1-3/1
 • มัธยมศึกษาปีที่ 4-6/10
 • มัธยมศึกษาปีที่ 1/2-4
 • ห้องหมวดคณิตศาสตร์
 • ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
 • ห้องคอมพิวเตอร์ 3-4
 • ห้องผู้อำนวยการ
 • ห้องงบประมาณและแผนงาน
 • ห้องควบคุมเซิร์ฟเวอร์
 • ห้องประชาสัมพันธ์
 • ห้องประชุมขนาดเล็ก (ใช้สำหรับประชุมครูบุคลากรบางส่วน)
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องคณะกรรมการนักเรียน
 • อาคาร 5 - เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นอาคารหมวดวิทยาศาสตร์ มีทั้งหมด 26 ห้อง แบ่งเป็น
 • มัธยมศึกษาปี 6/2-9
 • ห้องหมวดวิทยาศาสตร์
 • ห้องเรียนสีเขียว
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์-เคมี-ชีววิทยา
 • อาคารโรงฝึกงาน มี 3 อาคาร
แบ่งเป็น 4 หน่วยที่เป็นโรงฝึกงาน 2 หน่วยหมวดการเรียนรู้ ห้องหมวดพลศึกษา ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องดนตรีสากล และห้องวงโยธวาทิต
อาคารหอสมุดกลาง
เป็นอาคารที่ต่อเติมจากหอประชุมเกาจึงทำให้หอสมุดกลางมีความโอดโถงของอาคาร สภาพการจัดเป็นระบบสากล ให้บริการสืบค้นในระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีขีดความสามารถในการสืบค้นข้อมูลอย่างกว้างไกล บรรณารักษ์ที่มีความรู้และใส่ใจที่จะพัฒนางาน

อาคารหอประชุม จะใช้ในกรณีประชุมอบรมนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียน ปัจจุบันหอประชุมโรงเรียนไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งหมดเนื้องจากนักเรียนมีจำนวนมาก เมื่อมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนเข้าร่วมทั้งหมดจึงต้องขอใช้หอประชุม 100 ปีอำเภอน้ำพองแทนที่มีความโอดโถงกว่า ซึ่งอยู่ติดกันกับโรงเรียน

โรงอาหาร เป็นโรงอาหารถาวรสามารถรองรับนักเรียนได้พร้อมกันทั้งโรงเรียน มีลักษณ์เป็นโดมขนาดใหญ่มีร้านขายอาหารประมาณ15ร้าน สูงประมาณ5-6เมตร

คณะสีของโรงเรียนน้ำพองศึกษา แก้

โดยจะอยู่ในคณะสีนั้นยาวนาน 3 ปี ตลอดการเรียนในแต่ละช่วงชั้น มีทั้งหมด 6 คณะสี

 • คณะบุษราคัม (สีเหลือง)
 • คณะเพทาย (สีชมพู)
 • คณะมรกต (สีเขียว)
 • คณะไพลิน (สีฟ้า)
 • คณะไพฑูรย์ (สีแสด)
 • คณะโกเมน (สีแดง)

หลักสูตรการเรียนการสอน แก้

โรงเรียนน้ำพองศึกษา จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกปีที่ 1 - 6 โดยแบ่งแผนการเรียนดังนี้

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกเป็น 12 ห้องเรียน
 1. ห้อง 1 ห้องโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)
 2. ห้อง 2 แผนการเรียนปกติ (KING)
 3. ห้อง 3 - 12 แผนการเรียนปกติ
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบ่งออกเป็น 10 ห้องเรียน
 1. ห้อง 1 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาจีน
 2. ห้อง 2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์
 3. ห้อง 3 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 4. ห้อง 4 - 8 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 5. ห้อง 9 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (KING)
 6. ห้อง 10 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ห้องโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (GIFTED)

โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School ในจังหวัดขอนแก่น แก้

รายชื่อโรงเรียน
1. โรงเรียนกัลยาณวัตร (ก.ว.)
2. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย (ก.น.ว.)
3. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน (ข.ก.)
4. โรงเรียนขามแก่นนคร (ข.ก.น.)
5. โรงเรียนชุมแพศึกษา (ช.ศ.)
6. โรงเรียนนครขอนแก่น (น.ข.ก.)
7. โรงเรียนมัญจาศึกษา (ม.ศ.)
8. โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) (บ.ผ.)
9. โรงเรียนพล (พ.ล.)
10. โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม (ภ.ว.ค.)
11. โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม (ศ.ก.ว.)
12. โรงเรียนหนองเรือวิทยา (น.ร.ว.)
13. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา (น.ส.ว.)
14. โรงเรียนน้ำพองศึกษา (น.ศ.)

อ้างอิง แก้

 1. บริบทโรงเรียนน้ำพองศึกษา
 2. "ประวัติโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-01-02. สืบค้นเมื่อ 2011-06-06.
 3. บริบทโรงเรียนน้ำพองศึกษา

แหล่งข้อมูลอื่น แก้