โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕)

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนบ้านไผ่
(ข.ก.๕)
Banphai School (K.K.5)
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านไผ่.jpg
ที่ตั้ง
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ผ.
ประเภทมัธยมศึกษา
คำขวัญการเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รหัส40101265
วิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
สี████ สีม่วง - สีขาว
เพลงมาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
เว็บไซต์banphai.ac.th

ประวัติแก้ไข

 
อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 [1]

โรงเรียนบ้านไผ่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย บนเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา

เกียรติประวัติแก้ไข

 1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2532
 2. รางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2545
 3. รางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 พ.ศ. 2549
 4. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558

แผนการสอนแก้ไข

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 10 ห้องเรียน รวม 30 ห้องเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน รวม 36 ห้องเรียน
  • แผน 1 คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • แผน 2 วิชาศึกษาทั่วไป
  • แผน 3 ศิลป์ภาษา ญี่ปุ่น จีน
  • แผน 4 วิทยาศาตร์การกีฬา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข