วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

(เปลี่ยนทางจาก โรงเรียนช่างกลสยาม)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม[1] (อังกฤษ: Siam Technology College) ตั้งอยู่เลขที่ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ชื่อย่อวทส. / STC
คติพจน์กลจักรความรู้สู่การพัฒนาไทย
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาปนา28 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (17 ปี)
นายกสภาฯดร.อุทิศ ขาวเธียร
อธิการบดีพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช
ที่ตั้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี
ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70102
สี████ สีเหลือง สีน้ำเงิน
เว็บไซต์www.siamtechno.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นคนละแห่งกับมหาวิทยาลัยสยาม[2]

คณะที่เปิดสอน แก้

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดทำการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 5 คณะ และปริญญาโท 4 หลักสูตร ได้แก่

 • ปริญญาตรี
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะรัฐประศาสนศาสตร์
  • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
 • ปริญญาโท
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัยฯ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-13. สืบค้นเมื่อ 2022-05-13.
 2. "ประกาศสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง การจัดประเภทหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-13. สืบค้นเมื่อ 2022-05-13.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°44′13″N 100°28′16″E / 13.736921°N 100.471086°E / 13.736921; 100.471086