โชติ ตราชู เกิดที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขาเริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 ที่กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นโอนย้านไปสังกัดกรมทรัพยากรธรณีวิทยา กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาในยุคปฏิรูปราชการ 2545 ได้ย้ายรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรณ์น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยครองตำแหน่งอธิบดีได้เพียง 11 เดือนก็ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในยุคที่นายสุวิทย์ คุณกิตติเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงที่อายุครั้งแรก อายุ 48 ปี ต่อมาในยุค คสช.ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เขาถูกสั่งย้ายด่วนเข้ากรุตามคำสั่งนายกฯ หัวหน้า คสช ในปี 2557 ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โชติ ตราชู
เกิด7 มกราคม 2505 (58 ปี)
ขอนแก่น, ประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการ
แบบแผนการกล่าวถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา


ประวัติการศึกษาแก้ไข


ประวัติการทำงานแก้ไข


อ้างอิงแก้ไข

[1][2]

  1. https://www.mots.go.th/old/ewt_news.php?nid=11122[ลิงก์เสีย]
  2. https://www.matichon.co.th/politics/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/news_1279066