โชติ ตราชู เริ่มรับราชการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528 ที่กรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากนั้นโอนย้ายไปสังกัดกรมทรัพยากรธรณีวิทยา กระทรวงอุตสาหกรรม ต่อมาในยุคปฏิรูปราชการ 2545 ได้ย้ายรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรณ์น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากนั้นขยับขึ้นเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยครองตำแหน่งอธิบดีได้เพียง 11 เดือนก็ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในยุคที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงที่อายุครั้งแรก อายุ 48 ปี ต่อมาในยุค คสช.ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เขาถูกสั่งย้ายด่วนเข้ากรุตามคำสั่งนายกฯ หัวหน้า คสช ในปี 2557 ไปเป็นที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่จะรับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงอีกครั้งที่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โชติ ตราชู
เกิด7 มกราคม พ.ศ. 2505 (62 ปี)
ขอนแก่น, ประเทศไทย
สัญชาติไทย
อาชีพข้าราชการ
แบบแผนการกล่าวถึงปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ตำแหน่งปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประวัติ

แก้

เกิดที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

แก้

การทำงาน

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖, เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข หน้า ๔, ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข หน้า ๑๔, ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข หน้า ๖๑, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๖, ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

[1]

  1. https://www.matichon.co.th/politics/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/news_1279066