แม่แบบ:แผนภาพเส้นทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

(เปลี่ยนทางจาก แม่แบบ:Suvarnabhumi Airport Link Route)
ดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง
กรุงเทพอภิวัฒน์
สถานีบางซื่อ
พญาไท
ราชปรารภ ทางรถไฟสายตะวันออก
มักกะสัน
รามคำแหง ทางรถไฟสายตะวันออก
หัวหมาก
บ้านทับช้าง ทางรถไฟสายตะวันออก
ลาดกระบัง ทางรถไฟสายตะวันออก
สุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ