แม่แบบ:กล่องข้อมูล สถานีรถไฟ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]
{{กล่องข้อมูล สถานีรถไฟ
| image = 
| image2 = 
| short_description = 
| short_description2 = 
| station_id = 
| name_full_th = 
| name_full_en = 
| name_abbr_th = 
| name_abbr_en = 
| station_level = 
| area_of = 
| signal_system = 
| latitude = 
| longtitude = 
| mapia_url = 
| address = 
| telno = 
| station_master = 
| station_master_assistant = 
| noof_rails = 
| institution = 
| note = 
}}