แขวงสำเหร่

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สำเหร่ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงสำเหร่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Samre
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงสำเหร่
แผนที่เขตธนบุรี เน้นแขวงสำเหร่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.230 ตร.กม. (0.475 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด13,412 คน
 • ความหนาแน่น10,904.07 คน/ตร.กม. (28,241.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101507
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงสำเหร่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1015&rcodeDesc=เขตธนบุรี 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.