แขวงสำเหร่

แขวงในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

สำเหร่ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

แขวงสำเหร่
คริสตจักรที่ 1 สำเหร่
อักษรไทยแขวงสำเหร่
อักษรโรมันKhwaeng Samre
เขตธนบุรี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.230 ตร.กม. (0.475 ตร.ไมล์)
ประชากร (2562)[2]
 • ทั้งหมด14,937 คน
 • ความหนาแน่น12,143.90 คน/ตร.กม. (31,452.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10600
รหัสภูมิศาสตร์101507
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองนโยบายและแผนงาน. สำนักผังเมือง. กรุงเทพมหานคร. "ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2549." (PDF). กรุงเทพมหานคร.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2562." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showZoneData.php?rcode=1015&statType=1&year=62 2563. สืบค้น 29 พฤษภาคม 2563.