แขวงถนนเพชรบุรี

แขวงในเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ถนนเพชรบุรี เป็นแขวงหนึ่งของเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งชื่อตามถนนที่ตัดผ่านพื้นที่

แขวงถนนเพชรบุรี
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Thanon Phet Buri
สถานีราชเทวี
แผนที่เขตราชเทวี เน้นแขวงถนนเพชรบุรี
แผนที่เขตราชเทวี เน้นแขวงถนนเพชรบุรี
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตราชเทวี
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.148 ตร.กม. (0.443 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด14,191 คน
 • ความหนาแน่น12,361.50 คน/ตร.กม. (32,016.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10400
รหัสภูมิศาสตร์103703
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงถนนเพชรบุรีตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขตราชเทวี มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงข้างเคียงเรียงตามเข็มนาฬิกาดังนี้

การคมนาคม แก้ไข

ถนนในพื้นที่แขวงถนนเพชรบุรี ได้แก่

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตราชเทวี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1037&rcodeDesc=เขตราชเทวี 2565. สืบค้น 5 พฤษภาคม 2565.