แขวงวังใหม่

แขวงในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วังใหม่ เป็นแขวงหนึ่งของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงวังใหม่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wang Mai
อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.403 ตร.กม. (0.542 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด5,093 คน
 • ความหนาแน่น3,630.08 คน/ตร.กม. (9,401.9 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10330
รหัสภูมิศาสตร์100702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อแขวง แก้

ชื่อแขวง "วังใหม่" มีที่มาจากชื่อของวังวินด์เซอร์ ซึ่งเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นวังพระราชทานให้เป็นที่ประทับแห่งใหม่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันถูกรื้อออกเพื่อก่อสร้างสนามศุภชลาศัย[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

สถานที่สำคัญ แก้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1007&rcodeDesc=เขตปทุมวัน 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "วังใหม่". สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2020-04-22. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-24. สืบค้นเมื่อ 2022-04-23.