แขวงวังใหม่

แขวงในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วังใหม่ เป็นแขวงหนึ่งของเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แขวงวังใหม่
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wang Mai
อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
แผนที่เขตปทุมวัน เน้นแขวงวังใหม่
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตปทุมวัน
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด1.403 ตร.กม. (0.542 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด5,516 คน
 • ความหนาแน่น3,931.58 คน/ตร.กม. (10,182.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10330
รหัสภูมิศาสตร์100702
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่มาของชื่อแขวง แก้ไข

ชื่อแขวง "วังใหม่" มีที่มาจากชื่อของวังวินด์เซอร์ ซึ่งเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นวังพระราชทานให้เป็นที่ประทับแห่งใหม่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ปัจจุบันถูกรื้อออกเพื่อก่อสร้างสนามศุภชลาศัย[3]

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้ไข

แขวงวังใหม่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเขต มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้

สถานที่สำคัญ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1007&rcodeDesc=เขตปทุมวัน 2564. สืบค้น 20 เมษายน 2565.
  3. "วังใหม่". สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2020-04-22. สืบค้นเมื่อ 2022-04-23.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)