แขวงคลองมหานาค

แขวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

คลองมหานาค เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงคลองมหานาค
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Khlong Maha Nak
ตลาดโบ๊เบ๊
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงคลองมหานาค
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงคลองมหานาค
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.448 ตร.กม. (0.173 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด8,073 คน
 • ความหนาแน่น18,020.09 คน/ตร.กม. (46,671.8 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์100803
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงคลองมหานาคตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1008&rcodeDesc=เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2566. สืบค้น 18 กุมภาพันธ์ 2567.