แขวงวัดเทพศิรินทร์

แขวงในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

วัดเทพศิรินทร์ เป็นแขวงหนึ่งในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่เป็นเขตการค้าและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก

แขวงวัดเทพศิรินทร์
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Wat Thep Sirin
ตึกแม้นศึกษาสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
ตึกแม้นศึกษาสถาน โรงเรียนเทพศิรินทร์
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงวัดเทพศิรินทร์
แผนที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เน้นแขวงวัดเทพศิรินทร์
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด0.347 ตร.กม. (0.134 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด6,082 คน
 • ความหนาแน่น17,527.38 คน/ตร.กม. (45,395.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10100
รหัสภูมิศาสตร์100802
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขตแก้ไข

แขวงวัดเทพศิรินทร์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกกลางของเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย มีอาณาเขตติดต่อกับแขวงอื่นเรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้

อ้างอิงแก้ไข

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1008&rcodeDesc=เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 2564. สืบค้น 20 เมษายน 2565.