เอบียูโรบอตคอนเทสต์

เอบียูโรบอตคอนเทสต์ (อังกฤษ: ABU Robot Contest หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า ABU Robocon) เป็นการการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีประเทศที่เป็นสมาชิกของเอบียูหมุนเวียนจัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในทุกปี ซึ่งยังคงจัดการแข่งขันอยู่จนถึงปัจจุบัน

ประวัติของ เอบียูโรบอตคอนเทสต์แก้ไข

การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียูโรบอตคอนเทสต์ มีพื้นฐานมาจากการแข่งขันหุ่นยนต์ เอ็นเอชเค โรโบคอน (NHK Robocon) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในตอนแรกได้จัดให้มีการแข่งขันเฉพาะนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ต่อมาได้ขยายขอบเขตให้เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทำให้สมาชิกของเอบียูเริ่มเล็งเห็นความสำคัญ และมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตของการแข่งขันให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จึงได้เริ่มจัดการแข่งขัน เอบียูโรบอตคอนเทสต์ ครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2545 โดยให้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ และมีการกำหนดว่า สมาชิกของเอบียูจะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกๆ ปี

รูปแบบพื้นฐานของการแข่งขันแก้ไข

รูปแบบพื้นฐานของการแข่งขันนั้น ในแต่ละทีมจะมีหุ่นยนต์อยู่ 2 ประเภท คือ หุ่นยนต์บังคับด้วยมือ และ หุ่นยนต์อัตโนมัติ โดยในแต่ละทีมนั้นจะต้องทำให้หุ่นยนต์ทั้ง 2 ประเภท ทำภารกิจให้สำเร็จก่อนหุ่นยนต์ของคู่ต่อสู้ หรือทำคะแนนให้ได้มากที่สุด ภายในเวลา 3 นาที ซึ่งรูปแบบกติกา ภารกิจ และการทำคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆปี

รายชื่อเจ้าภาพ ชื่อของการแข่งขัน และผู้ชนะแก้ไข

เจ้าภาพ และ ปีจัดการแข่งขัน ชื่อของการแข่งขัน และ
โลโก้ของการแข่งขัน
ที่มาของกติกาการแข่งขัน ทีมที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ทีมและประเทศที่ชนะ
  ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2545
(ค.ศ. 2002)
 
Reach for The Top of Mt.Fuji
(พิชิตยอดภูเขาไฟฟูจิ)
ยอดเขาฟูจิ MEMI
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
  TELEMATIC
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิตี)
  ไทย
พ.ศ. 2546
(ค.ศ. 2003)
 
Takraw Space Conqueror
(ตะกร้อพิชิตจักรวาล)
การละเล่นตะกร้อลอดห่วง นายฮ้อยทมิฬ 2002 V.2
(วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)
และ
Yuppicide
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
  นายฮ้อยทมิฬ 2002 V.2
(วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน)
  เกาหลีใต้
พ.ศ. 2547
(ค.ศ. 2004)
 
Reunion of Separated Lovers, Gyeonwoo & Jiknyeo
(โอแจ็ค สะพานตำนานแห่งความรัก)
ตำนานความรักของประเทศเกาหลี หอยหลอด 2004
(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)
  FXR
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิตี้)
  จีน
พ.ศ. 2548
(ค.ศ. 2005)
 
Climb on the Great Wall Light the Holy Fire
(จุดไฟศักดิ์สิทธิ์
พิชิตกำแพงเมืองจีน)
กำแพงเมืองจีน Origin 3
(วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช)
  Robo Tech
(มหาวิทยาลัยโตเกียว)
  มาเลเซีย
พ.ศ. 2549
(ค.ศ. 2006)
 
Building the World’s Tallest Twin Tower
(ตึกแฝดเสียดฟ้า ท้าพิชิต)
ตึกแฝดปิโตรนาส หอยหลอด
(วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม)
  BKPro
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโฮจิมินซิตี)
  เวียดนาม
พ.ศ. 2550
(ค.ศ. 2007)
 
Halong Bay Discovery
(มหัศจรรย์ ฮาลองเบ)
ตำนานของ
เมืองฮาลอง
มะพร้าวอ่อน 3
(วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา)
  Inspire
(มหาวิทยาลัยเซียอานเจียวทง)
  อินเดีย
พ.ศ. 2551
(ค.ศ. 2008)
 
Touch The Sky
(เหินฟ้าท้าพิชิต)
การละเล่นของชาวอินเดีย PEM 2008
(วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร)
  Inspire
(มหาวิทยาลัยเซียอานเจียวทง)
  ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2552
(ค.ศ. 2009)
 
Travel Together for the Victory Drums
(ร่วมตะลุย ลั่นกลองชัย)
การเดินทางในสมัยโบราณ
ของชาวญี่ปุ่น
ลูกเจ้าแม่คลองประปา All Star
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
  Dragon
(สถาบันเทคโนโลยีฮาร์บิน)
  อียิปต์
พ.ศ. 2553
(ค.ศ. 2010)
 
Robocon Pharaoh
(บุกอารยธรรมอียิปต์
พิชิตมหาพีระมิดแห่งกิซา)
การก่อสร้างพีระมิด ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE OMEGA 3
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
  Fighters.UESTC
(มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศจีน)
  ไทย
พ.ศ. 2554
(ค.ศ. 2011)
 
Loy Krathong, Lighting Happiness with Friendship
(ลอยกระทง จุดประกายแห่งความสุขด้วยมิตรภาพ)
ประเพณีลอยกระทง ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE LIMITED
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
และ
ซุ้มกอ
(วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร)
 ลูกเจ้าแม่คลองประปา THE LIMITED
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
  ฮ่องกง
พ.ศ. 2555
(ค.ศ. 2012)
 
In pursuit of peace and prosperity
(พิชิตยอดเขา คว้าซาลาเปา มุ่งสู่สันติ)
ประเพณีเก็บซาลาเปา ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Remaker
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 ไม่ทราบ
(มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศจีน)
  เวียดนาม
พ.ศ. 2556
(ค.ศ. 2013)
 
The Green Planet
(หุ่นยนต์พิทักษ์ รักโลกสีเขียว)
การอนุรักษ์ป่าไม้ ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Best Seed
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 HISHO
(สถาบันเทคโนโลยีคานาซาวา)
  อินเดีย
พ.ศ. 2557
(ค.ศ. 2014)
 
A Salute to Parenthood
(อุ่นไอรัก)
ความสำคัญของครอบครัว
และ
สนามเด็กเล่น
ลูกเจ้าแม่คลองประปา
(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
 LH-NVN
(มหาวิทยาลัยลาคฮอง)
  อินโดนีเซีย
พ.ศ. 2558
(ค.ศ. 2015)
 
Robominton
(หุ่นยนต์แบดมินตัน)
กีฬาแบดมินตัน V-Bot Yamo RAGGET
(มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล)
 Hungyen Techedu
(มหาวิทยาลัยครุศาสตร์และเทคโนโลยีฮึงเอียน)
  ไทย
พ.ศ. 2559
(ค.ศ. 2016)
 
Clean Energy Recharging the World
(พลังงานบริสุทธิ์ จุดประกายโลก)
การอนุรักษ์พลังงาน MODFIRE@FIET
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)
และ
เซราะกราวโรบอท
(วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์)
  UTM
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย)
  ญี่ปุ่น
พ.ศ. 2560
(ค.ศ. 2017)
 
The Landing Disc
(ยุทธการ จานร่อน)
การละเล่นโยนพัด พนมดิน Robot
(วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม)
 LH - NICESHOT
(มหาวิทยาลัยลาคฮอง)
  เวียดนาม
พ.ศ. 2561
(ค.ศ. 2018)
 
The Festival Wishing Happiness & Prosperity
(ลูกช่วงมังกรบิน พิชิตถ้วยทองคำ)
การละเล่นโยนลูกช่วงเข้าห่วง กันเกรา
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)
 LH-GALAXY
(มหาวิทยาลัยลาคฮอง)

การแข่งขันในประเทศไทยแก้ไข

การแข่งขันในประเทศไทย เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน และใช้ชื่อการแข่งขันว่า "การแข่งขันหุ่นยนต์เอบียูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (ABU Robot Contest Thailand Championship)" ซึ่งก็ยังคงใช้กติกาการแข่งขันแบบเดียวกันกับ เอบียูโรบอตคอนเทสต์ ทุกประการ จนถึงปัจจุบัน โดยจะมีการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยในรอบสุดท้าย ณ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี ในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ยกเว้นในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2546 ที่ได้ไปจัดแข่งขัน ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ และอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก ตามลำดับ ส่วนในปี พ.ศ. 2545 ไม่มีการจัดการแข่งขัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข