การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ

การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Design Robot Contest: IDC RoboCon)[1] เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์ที่เน้นการออกแบบหุ่นยนต์ให้สามารถแก้ปัญหาเฉพาะอย่างได้โดยใช้วัสดุและอุปกรณ์จำกัด เป็นการริเริ่มโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียวและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์[2] การแข่งขันนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 1990 โดยโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันจะเปลี่ยนไปในแต่ละปี

การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ
การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ
การแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ
เว็บไซต์
เว็ปไซด์ทางการการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ

ในปัจจุบันมีเยาวชนจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ บราซิล ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ และไทย เข้าร่วมแข่งขัน โดยปรกติระยะเวลาเข้าแข่งประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งในระหว่างนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับจัดการอบรมเชิงปฏิบัติทางด้านเทคนิคและต้องการสร้างหุ่นยนต์ให้ได้ไม่เกิน 2 ตัว โดยใช้วัสดุที่ผู้จัดการแข่งขันจัดเตรียมไว้ให้อย่างจำกัด (ยกเว้นอุปกรณ์บางอย่าง เช่น น็อต กาว สี เป็นต้น) ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศเดียวกันจะถูกแบ่งคละกันไปในเป็นทีมต่างๆ ซึ่งแต่ละทีมมีสีประจำทีม[3]

สำหรับไทยเริ่มเข้าร่วมและเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันเป็นครั้งแรก เมื่อปี ค.ศ. 2007 ซึ่งถือเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 120 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว และมหาวิทยาลัยโตเกียวเด็งกิ (Tokyo Denki University) และผู้สนับสนุนหลัก คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดการแข่งขันที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยโจทย์ประจำปีนี้คือ มอบพวงมาลัยให้แม่ [4] หลังจากการจัดครั้งแรกเป็นต้นมาประเทศไทยโดยภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้มีการจัดการแข่งขันการออกแบบหุ่นยนต์ในระดับประเทศขึ้นต่อมาทุกปี โดยใช้ชื่อว่า Robot Design Contest: RDC ทีมที่ชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันต่อในระดับนานาชาติต่อไป โดยการแบ่งทีมและความยากของโจทย์และวัสดุจะใช้หลักการเดียวกับระดับนานาชาติ กล่าวคือ ผู้เข้าแข่งขันจากสถาบันเดียวกันจะถูกแบ่งคละกันไปในเป็นทีมต่างๆ ซึ่งแต่ละทีมมีสีประจำทีม โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเวลา 2 สัปดาห์ และแข่งขันที่ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า

รายชื่อการแข่งขันออกแบบหุ่นยนต์ระหว่างประเทศ แก้

ครั้งที่ สถานที่จัด วันที่ โจทย์ เว็บไซต์
1 โตเกียว   ญี่ปุ่น 1990 Gold Rush http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_90.html เก็บถาวร 2011-08-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
2 โตเกียว   ญี่ปุ่น 1991 Save The Planet http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_91.html เก็บถาวร 2011-08-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
3 บอสตัน   สหรัฐ 1992 Pipe Dreem Too http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_92.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
4 โตเกียว   ญี่ปุ่น 1993 Newton's Challenge http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_93.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
5 คะนะกะวะ   ญี่ปุ่น 1994 Robo Bowl http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_94.html เก็บถาวร 2011-08-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
6 เคมบริดจ์   อังกฤษ 1995 Treasure Mountain http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_95.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
7 Darmstadt   เยอรมนี 1996 Rock'n Roll http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_96.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
8 คะนะกะวะ   ญี่ปุ่น 1997 The Wood Picker http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_97.html เก็บถาวร 2011-08-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
9 เซาเปาโล   บราซิล 1998 Tropical Challenge http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_98.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
10 กุมมะ   ญี่ปุ่น 1999 Cocoon and Wind http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_99.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
11 โซล   เกาหลีใต้ 2000 North/South Economic Cooperation http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_00.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
12 โอซะกะ   ญี่ปุ่น 2001 Flip the Takoyaki http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_01.html เก็บถาวร 2011-08-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
13 บอสตัน   สหรัฐ 2002 Rock and Roll http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_02.html เก็บถาวร 2011-08-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
14 ไอจิ   ญี่ปุ่น 2003 Legend of Gold Shachihoko http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_03.html เก็บถาวร 2013-06-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
15 โตเกียว   ญี่ปุ่น 2004 The Ring Master http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_04.html[ลิงก์เสีย]
16 ไอจิ   ญี่ปุ่น 2005 Bloom Your Dreams http://www.official-robocon.com/jp/idc/history/history_05.html[ลิงก์เสีย]
17 โตเกียว   ญี่ปุ่น 2006 Fujiyama Go !! http://www.idc-robocon.org/idc2006/eng/index.htm
18 กรุงเทพ   ไทย 18 สิงหาคม 2007 Thank you, Mom !!
19 เซาเปาโล   บราซิล 2008 Green Energy http://www.idc-robocon.org/idc2008/e/index.html
20 โตเกียว   ญี่ปุ่น 2009 HANABI (ดอกไม้ไฟ) http://www.idc-robocon.org/idc2009/e/index.html
21 เซี่ยงไฮ้   จีน 5-17 สิงหาคม 2010 Gold Rush http://www.idc-robocon.org/idc2010/e/team.html
22 บอสตัน   สหรัฐ 5 สิงหาคม 2011 - http://www.idc-robocon.org/idc2011/index.html

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้