เสรี สุชาตะประคัลภ์

เสรี สุชาตะประคัลภ์ เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี อดีตหัวหน้าพรรคแรงงาน ในปี พ.ศ. 2517 และหัวหน้าพรรคแรงงานประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2525 ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีบทบาทและมีสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 2 ครั้ง

ประวัติ แก้

เสรี ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.อุบลราชธานี ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 โดยไม่สังกัดพรรคการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยแรก

เสรี ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 และ พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2517 เป็นลำดับที่ ๒๔/๒๕๑๗ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 โดยมีเขาเป็นหัวหน้าพรรคและ สอาด ปิยวรรณ เป็นเลขาธิการพรรค[1] นำสมาชิกลงสมัครในการเลือกตั้ง 2 ครั้งคือเมื่อ 26 มกราคม พ.ศ. 2518 และ 4 เมษายน พ.ศ. 2519 แต่ได้รับเลือกตั้งเพียง 1 ที่นั่ง คือ สอาด ปิยวรรณ ส.ส.ลำปาง ต่อมาพรรคถูกยุบไปในปี พ.ศ. 2519

เสรี ได้จดทะเบียนจัดตั้งพรรคขึ้นมาใหม่ในชื่อพรรคแรงงานประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2525[2] และทำหน้าที่หัวหน้าพรรค จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2529 ประเสริฐ ทรัพย์สุนทร จึงเข้ามาทำหน้าที่แทน

ต่อมานายเสรี ถูกกล่าวถึงในกรณีประชาชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ถูกนายทุนยึดถือครองที่ดินและไปออกโฉนดโดยมิชอบ เมื่อปี พ.ศ. 2511 - 2512 โดยนายเสรีถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้ขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว[3]

ปัจจุบันนายเสรี ถึงแก่กรรมแล้ว[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงาน) เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๒ ตอน ๑๙๓ ง พิเศษ หน้า ๒๙๐ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๘
  2. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคแรงงานประชาธิปไตย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2020-04-28.
  3. ชาววารินชำราบ-นักสิทธิชุมชน กะเทาะปัญหา “ธรณีนี่นี้ใครครอง” ชาวบ้านต่อสู้นายทุนโกงที่ดิน
  4. คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 150/2550 คำร้องที่ 22/2550[ลิงก์เสีย] นายมานพ พลจันทร์ ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมดุลย์ สุชาตะประคัลภ์ และนายเสรี สุชาตะประคัลภ์ ผู้ฟ้องคดี
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๖๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓