ปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ

 1. มุฮัรรอม
 2. เศาะฟัร
 3. รอบีอุลเอาวัล
 4. รอบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานียะฮฺ
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ซุลกิอฺดะฮฺ
 12. ซุลหิจญะฮฺ

เราะญับ หรือสะกด รอญับ (อาหรับ: رجب‎) เป็นชื่อของเดือนที่ 7 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์

เราะญับในความเชื่อของอิสลามแก้ไข

เราะญับ เป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวรรค์ ซึ่งลำน้ำของมันขาวดุจดังน้ำนม และมีรสหวานกว่าน้ำผึ้งใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนนี้เพียงหนึ่งวัน เขาก็จะได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนี้

เดือนเราะญับเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่ง ได้มีรายงานกล่าวถึงความประเสริฐของเดือนนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งท่านรอซูล (ศ) ได้กล่าวว่า "เดือนเราะญับเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่ง อัลลอหฺ ทรงห้ามไม่ให้ทำฮะรอมในเดือนนี้ ห้ามการทำสงคราม ห้ามการฆ่ากัน แม้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าจะเป็นกาฟิรก็ตาม เราะญับเป็นเดือนของอัลลอฮ์ ชะอ์บานเป็นเดือนของฉัน เราะมะฎอนเป็นเดือนของประชาชาติ ใครก็ตามที่เขาได้ถือศีลอด 1 วัน ในเดือนเราะญับก็เท่ากับเขาได้ทำความปลื้มปิติอย่างใหญ่หลวงแด่อัลลอฮ์ พระองค์จะทำให้เขาพ้นจากไฟนรก ประตูนรกทุกบานจะถูกปิด"

ท่านอิมาม ญะอฺฟัร อัศศอดิก (อ) รายงานว่า "ท่านรอซูล (ศ) ได้กล่าวไว้ว่า เดือนเราะญับเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษของอุมมะหฺของฉัน ดังนั้นในเดือนเราะญับญับนี้จะเร่งรีบในการขออภัยโทษเถิด พระองค์จะทรงยอมรับการขออภัยของเขา และเดือนเราะญับนี้ถูกเรียกว่า เราะญับ เพราะว่าในเดือนนี้อัลลอหฺ ทรงประทานความเมตตาอย่างมากแก่ประชาชาติของฉัน