ปฏิทินฮิจเราะห์

 1. มุฮัรร็อม
 2. เศาะฟัร
 3. เราะบีอุลเอาวัล
 4. เราะบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานี
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ษุลเกาะอ์ดะฮ์
 12. ษุลฮิจญ์ญะฮ์

เราะญับ (อาหรับ: رَجَب) เป็นชื่อของเดือนที่ 7 ของปฏิทินฮิจเราะห์

เราะญับในความเชื่อของอิสลาม แก้

เราะญับ เป็นชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวรรค์ ลำน้ำของมันขาวดุจดังน้ำนมและมีรสหวานกว่าน้ำผึ้ง ใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนนี้เพียงหนึ่งวัน เขาก็จะได้ดื่มน้ำในแม่น้ำนี้

เดือนเราะญับเป็นเดือนที่ประเสริฐยิ่ง ได้มีรายงานกล่าวถึงความประเสริฐของเดือนนี้ไว้อย่างมากมาย ซึ่งท่านรอซูล (ศ) ได้กล่าวว่า "เดือนเราะญับเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่เดือนหนึ่ง อัลลอฮ์ ทรงห้ามไม่ให้ทำฮะรอมในเดือนนี้ ห้ามการทำสงคราม ห้ามการฆ่ากัน แม้ว่าผู้ที่ถูกฆ่าจะเป็นกาฟิรก็ตาม เราะญับเป็นเดือนของอัลลอฮ์ ชะอ์บานเป็นเดือนของฉัน เราะมะฎอนเป็นเดือนของประชาชาติ ใครก็ตามที่เขาได้ถือศีลอด 1 วัน ในเดือนเราะญับก็เท่ากับเขาได้ทำความปลื้มปิติอย่างใหญ่หลวงแด่อัลลอฮ์ พระองค์จะทำให้เขาพ้นจากไฟนรก ประตูนรกทุกบานจะถูกปิด"

ท่านอิหม่ามญะอ์ฟัร อัศศอดิก (อ) รายงานว่า "ท่านรอซูล (ศ) ได้กล่าวไว้ว่า เดือนเราะญับเป็นเดือนแห่งการขออภัยโทษของอุมมะฮ์ของฉัน ดังนั้นในเดือนเราะญับญับนี้จะเร่งรีบในการขออภัยโทษเถิด พระองค์จะทรงยอมรับการขออภัยของเขา และเดือนเราะญับนี้ถูกเรียกว่า เราะญับ เพราะว่าในเดือนนี้อัลลอฮ์ทรงประทานความเมตตาอย่างมากแก่ประชาชาติของฉัน