ปฏิทินฮิจเราะห์

 1. มุฮัรร็อม
 2. เศาะฟัร
 3. เราะบีอุลเอาวัล
 4. เราะบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานี
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ษุลเกาะอ์ดะฮ์
 12. ษุลฮิจญ์ญะฮ์

ญุมาดัษษานี (อาหรับ: جُمَادَىٰ ٱلثَّانِي) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ญุมาดัลอาคิเราะฮ์ (جُمَادَىٰ ٱلْآخِرَة) หรือ ญุมาดัลอาคิร (جُمَادَىٰ ٱلْآخِر) เป็นเดือนที่ 6 ของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม

วันสำคัญในเดือนญุมาดัษษานี

แก้
 • วันที่ 3 ปีที่ 5 หลังสาส์นอิสลาม วันเกิดท่านหญิงฟาฏิมะฮ์
 • วันที่ 13 ปี ฮ.ศ. 64 ท่านหญิงฟาฏิมะฮ์ บินต์ ฮุซาม หรือที่รู้จักกันในนามอุมมุลบะนีน ภรรยาอิหม่ามอะลีเสียชีวิต