ปฏิทินฮิจเราะห์

 1. มุฮัรร็อม
 2. เศาะฟัร
 3. เราะบีอุลเอาวัล
 4. เราะบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานี
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ษุลเกาะอ์ดะฮ์
 12. ษุลฮิจญ์ญะฮ์

ษุลเกาะอ์ดะฮ์ (อาหรับ: ذُو ٱلْقَعْدَة) หรือ ษุลเกียะอ์ดะฮ์ (ذُو ٱلْقِعْدَة) คือเดือนที่ 11 ของปฏิทินฮิจเราะห์หรือปฏิทินอิสลาม เป็นเดือนที่มุสลิมเริ่มเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์