เราะบีอุลเอาวัล

ปฏิทินฮิจเราะห์

 1. มุฮัรร็อม
 2. เศาะฟัร
 3. เราะบีอุลเอาวัล
 4. เราะบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานี
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ษุลเกาะอ์ดะฮ์
 12. ษุลฮิจญ์ญะฮ์

เราะบีอุลเอาวัล (อาหรับ: رَبِيع ٱلْأَوَّل) เป็นเดือนที่ 3 ในปฏิทินฮิจเราะห์ เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า "เดือนเมาลิด" เพราะเป็นเดือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดประสูติ