ปฏิทินฮิจญ์เราะฮฺ

 1. มุฮัรรอม
 2. เศาะฟัร
 3. รอบีอุลเอาวัล
 4. รอบีอุษษานี
 5. ญุมาดัลอูลา
 6. ญุมาดัษษานียะฮฺ
 7. เราะญับ
 8. ชะอ์บาน
 9. เราะมะฎอน
 10. เชาวาล
 11. ซุลกิอฺดะฮฺ
 12. ซุลหิจญะฮฺ

ชะอ์บาน หรือสะกด ชะอฺบาน (อาหรับ: شعبان‎ | อังกฤษ: Sha'aban) คือเดือนที่ 8 ของปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์ หรือปฏิทินอิสลาม ถือว่าเป็นเดือนที่สำคัญเดือนหนึ่ง โดยเฉพาะในคืนวันเพ็ญของเดือนนี้ เรียกว่า นิศฟุชะอ์บาน (กลางเดือนชะอ์บาน) ตามมัซฮับชีอะหฺอิสลาม ถือเป็นวันเกิดของอิมามมะหฺดี และเป็นวันที่มุสลิมพึงกระทำอิบาดะหฺเป็นพิเศษ ด้วยการถือศีลอด และกระทำความดีอื่น ๆ