เทศมณฑลไถตง

เทศมณฑลไถตง เป็นเทศมณฑลหนึ่งของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีเมืองหลวงชื่อไถตงซิตี้ มีเนื้อที่ 3,515.2526 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 241,700 คน (2004) ความหนาแน่นของประชากร 69 คนต่อคารางกิโลเมตร

ที่ตั้งของนครซินจู๋ในประเทศไต้หวัน