อำพัน หิรัญโชติ

ร้อยตรี อำพัน หิรัญโชติ (14 ตุลาคม พ.ศ. 2462 - 11 มกราคม พ.ศ. 2543) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด 4 สมัย และอดีตนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

อำพัน หิรัญโชติ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
3 มีนาคม พ.ศ. 2523 – 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
นายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด14 ตุลาคม พ.ศ. 2462
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด
เสียชีวิต11 มกราคม พ.ศ. 2543 (80 ปี)
คู่สมรสผ่องผิว หิรัญโชติ

ประวัติ

แก้

อำพัน หิรัญโชติ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2462[1] สมรสกับนางผ่องผิว หิรัญโชติ[2] มีบุตรคือ ระวี หิรัญโชติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด

การทำงาน

แก้

อำพัน หิรัญโชติ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2498 (2 สมัย) และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2511 เป็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมัยที่ 3[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่สังกัดพรรคการเมือง จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคชาติไทย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคเสรีธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 ในสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

อำพัน หิรัญโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2524[4]

ถึงแก่อนิจกรรม

แก้

อำพัน หิรัญโชติ ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2543

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. รัฐสภาสาร ฉบับพิเศษ ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-14 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. "ทำเนียบเทศบาล". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-04-07. สืบค้นเมื่อ 2021-10-04.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-05-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๒๐๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๘, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๘ ตอนที่ ๒๐๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๕๓, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๔