เปิดเมนูหลัก

ประวัติแก้ไข

อำพัน หิรัญโชติ เกิดเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2462[1] สมรสกับนางผ่องผิว หิรัญโชติ[2] มีบุตรคือ ระวี หิรัญโชติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ในรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย และอดีต ส.ส.ร้อยเอ็ด

การทำงานแก้ไข

อำพัน หิรัญโชติ เป็นนักการเมืองท้องถิ่น เคยได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ. 2498 (2 สมัย) และได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในปี พ.ศ. 2511 เป็นนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด สมัยที่ 3[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด โดยไม่สังกัดพรรคการเมือง จากนั้นได้รับเลือกตั้งอีกครั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 สังกัดพรรคชาติไทย

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 ได้รับเลือกตั้งในสังกัดพรรคเสรีธรรม และในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 4 ในสังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

อำพัน หิรัญโชติ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เมื่อปี พ.ศ. 2524[4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข