หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร

พลโท หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร (26 มีนาคม พ.ศ. 2423 - 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร.jpg
พระบุตร8 คน
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
พระมารดาหม่อมสุภาพ กฤดากร ณ อยุธยา
ประสูติ26 มีนาคม พ.ศ. 2424
ชีพิตักษัย2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 (76 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร ประสูติเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2423 (ปัจจุบันคือ พ.ศ. 2424) ได้ศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อกลับประเทศไทยจึงได้รับราชการเป็นผู้ช่วยนายช่างภาคสร้างบบทางรถไฟสายกรุงเทพ-เพชรบุรีลล แล้วย้ายไปรับราชการทหาร มีหน้าที่ซ่อมแซมดูแลอาวุธของกองทัพบก เมื่อมีการตั้งกรมช่างแสงทหารบก เพื่อให้ประเทศไทยได้ผลิตอาวุธปืนและกระสุน หม่อมเจ้าเสรฐศิริ จึงได้เป็นเจ้ากรมคนแรก และเป็นผู้ทำลูกปืนลูกแรกให้กับกองทัพไทย[1]

หม่อมเจ้าเสรฐศิริ รับราชการจนมียศ "พลโท" ในตำแหน่งเจ้ากรมพลาธิการทหารบก จนกระทั่งลาออกจากราชการเมื่อมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ในตอนต้นรัชกาลที่ 9 หม่อมเจ้าเสรฐศิริ มีตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนจะสิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500

หม่อมเจ้าเสรษฐสิริ มีโอรสและธิดา ดังนี้

  1. หม่อมราชวงศ์เทียมพันธ์ุ กฤดากร
  2. หม่อมราชวงศ์ทันพงศ์ กฤดากร
  3. หม่อมราชวงศ์ทรงพัฒน์ กฤดากร
  4. หม่อมราชวงศ์ทัดเผ่า กฤดากร
  5. หม่อมราชวงศ์เถาพงศ์ กฤดากร
  6. หม่อมราชวงศ์หญิงวงศ์สิริ กฤดากร
  7. หม่อมราชวงศ์หญิงประภาสิริ กฤดากร
  8. หม่อมราชวงศ์อ๊อด กฤดากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
  2. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์