หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร

หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร (16 เมษายน พ.ศ. 2444 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา มีโสทรภราดาและโสทรภคินี 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา กฤดากร
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ประสูติ16 เมษายน พ.ศ. 2444
สิ้นชีพิตักษัย19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 (68 ปี)
สวามีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร (2432-2477)
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร (2477-2500)
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ฤทธิ์สุรีย์ กฤดากร
หม่อมราชวงศ์ประภาสิริ กฤดากร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าสุรีย์ประภาเสกสมรสกับหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ กับหม่อมสุภาพ) มีโอรสคนเดียว คือ

 • หม่อมราชวงศ์ฤทธิ์สุรีย์ กฤดากร สมรสกับจิ๋ว (สกุลเดิม สุริเวก) มีบุตรธิดา 3 คน
  • หม่อมหลวงสุดา กฤดากร
  • หม่อมหลวงสุธีรา กฤดากร
  • หม่อมหลวงกฤษดา กฤดากร

เมื่อหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร ถึงชีพิตักษัยเมื่อปี พ.ศ. 2477 หม่อมเจ้าสุรีย์ประภาเสกสมรสใหม่กับหม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร เชษฐาของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร มีธิดาคนเดียวคือ

 • หม่อมราชวงศ์ประภาสิริ กฤดากร สมรสและหย่ากับฉลอง ชุมพล มีบุตรและธิดา 2 คน โดยทั้งสองใช้นามสกุลมารดา[1]
  • ธีระวัฒน์ กฤดากร
  • สุภิญดา กฤดากร

หม่อมเจ้าสุรีย์ประภาสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 สิริชันษา 68 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-20. สืบค้นเมื่อ 2020-08-16.