หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช

นายพลเรือโท มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช (His Serene Prince Upabaddhabongse Sridhavaj, 25 มีนาคม พ.ศ. 2419 - 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2475) พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ ประสูติแต่ หม่อมเสงี่ยม บุตรีพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร)[1]

หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช
หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช.jpg
พระนามหม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช
พระนามเต็มหม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช
พระอิสริยยศหม่อมเจ้า
ฐานันดรหม่อมเจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ25 มีนาคม พ.ศ. 2419
สิ้นชีพิตักษัย5 พฤษภาคม พ.ศ. 2475
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
พระมารดาหม่อมเสงี่ยม ศรีธวัช ณ อยุธยา

ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงศึกษาต่อยังประเทศฝรั่งเศส[2] หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้ารับราชการทหารเรือ

ได้รับพระราชทานยศนายเรือโท ในวันที่ 20 พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก 125 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินยังโรงเรียนนายเรือ ในการทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานสัญญาบัตรทหารเรือแก่นายเรือโทผู้ช่วยหม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ เป็น นายเรือโท สังกัดยกกระบัตรกรมทหารเรือฝ่ายบก

หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ทรงเสกสมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงอาทรถนอม ศรีธวัช ต.จ. พระขนิษฐาต่างพระมารดา และทรงมีหม่อมอีก 2 คน คือ หม่อมชื่น ศรีธวัช ณ อยุธยา และหม่อมประทีป ศรีธวัช ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา ดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์หญิงสิริโสภา ศรีธวัช เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงศรีถนอม ศรีธวัช เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทองบรรณาการ ทองแถม
 3. หม่อมราชวงศ์ศรีสมบูรณ์ ศรีธวัช
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงถนอมวงศ์ ศรีธวัช
 5. หม่อมราชวงศ์หญิงพงศ์สิริ ศรีธวัช
 6. นาวาโท หม่อมราชวงศ์ธัชพงศ์ ศรีธวัช

นายพลเรือโท มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช ประชวรโรควักกะพิการ ถึงชีพิตักษัยวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 สิริพระชันษา 56 ปี โปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศราชวงศ์ ชั้นรอง 2 ชั้น เครื่องสูง 4 องค์ กับพระราชทานผ้าไตร 10 ไตร สดับปกรณ์ เป็นพระเกียรติยศ

การทรงงานแก้ไข

พลเรือโท มหาอำมาตย์โท หม่อมเจ้าอุปพัทธพงศ์ ศรีธวัช ทรงรับราชการเป็นทหารเรือ และดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้[3]

พ.ศ. 2448 เป็นนายนาวาตรี

พ.ศ. 2452 เป็นนายนาวาโท ประจำประจำกองตรวจการกรมยกกระบัตรกองทัพเรือ

พ.ศ. 2454 เป็นนายนาวาเอก ตำแหน่งยกกระบัตรกองทัพเรือ

พ.ศ. 2456 ดำรงตำแหน่งปลัดบัญชีกองทัพเรือ

พ.ศ. 2460 เป็นนายพลเรือตรี

พ.ศ. 2466 เป็นนายพลเรือโท

พ.ศ. 2468 เป็นผู้รั้งตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีนบุรี

พ.ศ. 2469 เป็นสมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลปราจีนบุรี

พ.ศ. 2470 องคมนตรี ตามพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470

พ.ศ. 2471 ได้รับพระราชทานยศเป็นมหาอำมาตย์โท ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลอยุธยา

พ.ศ. 2475 ออกจากราชการรับบำนาญ

ในขณะมียศนาวาเอก ทรงดำรงตำแหน่งปลัดบาญชีกระทรวงทหารเรือ และต่อมาได้ดำรงตำหน่งเจ้ากรมอู่ทหารเรือ ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม 2466 - 2 พฤศจิกายน 2466 ในขณะมีพระยศนายพลเรือโท พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลปราจีนบุรี[4] และนายกกองอนุสภากาชาดมณฑลปราจีนบุรี[5]ในระหว่างปี พ.ศ. 2468 - พ.ศ. 2472 และทรงดำรงตำแหน่งกรรมการสภาองคมนตรี ตามพระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

 1. หม่อมเจ้าหญิงอาทรถนอม ศรีธวัช ทรงพิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลเรือโท หม่อมเจ้าอุปพัทธพงษ์ ณ วัดเทพศิรินทราวาศ พ.ศ. 2475.
 2. จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน-ใน-รัชกาลที่-๕-ปีมะโรง-พศ-๒๔๑๑-–-ปีระกา-พศ-๒๔๑๖/ภาคผนวก-๔-เรื่อง-นักเรียนไทยไปศึกษา-ณ-ต่างประเทศ.
 3. ข่าวถึงชีพิตักษัย ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 พฤษภาคม 2475
 4. ราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 พฤษภาคม 2470http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/D/513_2.PDF
 5. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 2 พฤษภาคม 2469http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2469/D/583.PDF
 6. พระราชบัญญัติองคมนตรี พุทธศักราช 2470 ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 กันยายน 2470http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2470/A/205.PDF
 7. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณืและเหรียญ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 3419 วันที่ 7 มกราคม 2466
 8. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภร์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า วันที่ 25 พฤศจิกายน 2466 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/2627.PDF
 9. พระราชทานตราจุลจอมเกล้า ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 15 หน้า 355
 10. ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2464 พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2381.PDF