หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์


หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์ (ราชสกุลเดิม จิตรพงศ์; 8 มีนาคม พ.ศ. 2449 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2513) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์

หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าประโลมจิตร.JPG
สวามีหม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์
พระบุตร7 คน
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
พระมารดาหม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์
ประสูติ8 มีนาคม พ.ศ. 2449
สิ้นชีพตักษัย31 ตุลาคม พ.ศ. 2513 (64 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์[1] (ราชสกุลเดิม จิตรพงศ์) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์โต จิตรพงศ์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2448 (แบบสากล คือ พ.ศ. 2449) ที่วังท่าพระ ถนนหน้าพระลาน เป็นพระธิดาองค์ที่สองจึงได้รับประทานพระนามลำลองว่า "ท่านหญิงอี่" มีโสทรภราดาและโสทรภคินี 4 องค์ คือ

เมื่อครั้งยังเยาว์ หม่อมเจ้าประโลมจิตร ได้รับการศึกษาในโรงเรียนสตรีวิทยา ต่อมาได้เสกสมรสกับ อำมาตย์เอก หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล ไชยันต์ เนติบัณฑิตอังกฤษ พนักงานอัยการประจำกรมอัยการ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย มีโอรสและธิดาด้วยกัน 7 คน คือ

 1. หม่อมราชวงศ์เอก ไชยันต์ (ถึงแก่กรรมแต่ยังเยาว์)
 2. หม่อมราชวงศ์หญิงทวี พิชัยศรทัต (เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2464[2])
 3. หม่อมราชวงศ์สำพันธ์ ไชยันต์ (เกิด 28 ธันวาคม พ.ศ. 2465[2])
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงวิสาขา ไชยันต์ (เกิด 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2468[2])
 5. หม่อมราชวงศ์เฉลิม ไชยันต์
 6. หม่อมราชวงศ์สาฎก ไชยันต์ สมรสกับมนูญศิริ ไชยันต์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม ลักษณสุต) มีบุตร-ธิดา คือ
  1. หม่อมหลวงหญิงศิริพัตรา ไชยันต์
  2. หม่อมหลวงอนุวาต ไชยันต์
 7. หม่อมราชวงศ์หญิงยิ่งวัน ไชยันต์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จตา เป็นผู้ประทานนามให้พระนัดดาทั้ง 7 คนนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายทั้งสิ้น เช่น หม่อมราชวงศ์วิสาขา เนื่องจากเกิดในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2468 หรือหม่อมราชวงศ์สาฎก เนื่องจากเกิดในวันที่พระบรมวงศานุวงศ์ในรัชกาลที่ 4 ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าวัสสาสิกสาฎก (ผ้าอาบน้ำฝน) ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม

หลังจากเสกสมรสได้ประมาณ 10 ปี หม่อมเจ้าตระนักนิธิผล สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2473 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงพระกรุณารับกลับมาอยู่ในพระอุปการะโดยทรงปลูกบ้านประทานให้อยู่ในบริเวณวังคลองเตย และทรงเลี้ยงดูพระนัดดาเล็ก ๆ ทั้ง 6 คน และประทานทุนการศึกษาให้แก่ทุกคนมากที่สุดเท่าที่จะเล่าเรียนได้

หม่อมเจ้าประโลมจิตร ไชยันต์ สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2513 สิริชันษา 64 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. เรื่องไปชวา ลายพระหัตถ์และบันทึกของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เมื่อคราวเสด็จชวา พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิง ประโลมจิตร ไชยันต์ ณ วัดเทพศิรินทราวาส 8 กุมภาพันธ์ 2514. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์พระจันทร์.
 2. 2.0 2.1 2.2 นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 70 ตอนที่ 29, วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 หน้า 2055