หมวดหมู่:ตรรกศาสตร์

ตรรกศาสตร์ ในรูปแบบพื้นฐานที่สุด คือกระบวนการใช้เหตุผลที่สร้างข้อสรุปจากข้อสมมติพื้นฐาน ถ้าจะกล่าวให้เจาะจงกว่านั้น ตรรกศาสตร์คือการศึกษาระบบเชิงกำหนดของการใช้เหตุผล นั่นคือระบบที่ถูกเสนอขึ้นเพื่อเป็นแนวทางที่มนุษย์ (รวมไปถึง สรรพสิ่ง เครื่องจักร หรือ ระบบ ที่มีสติปัญญา) ควรจะ ใช้เหตุผล. ตรรกศาสตร์ระบุว่ารูปแบบใดของการอนุมานเป็นรูปแบบที่สมเหตุสมผล และรูปแบบใดไม่ ดั่งเดิมแล้ว ตรรกศาสตร์นั้นเป็นสาขาหนึ่งของปรัชญา แต่ปัจจุบันก็จัดได้ว่าเป็นสาขาหนึ่งในคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ การศึกษาว่ามนุษย์นั้น จริงๆ แล้ว ใช้เหตุผลได้อย่างไรมักถูกจัดให้อยู่ในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น จิตวิทยาการรู้

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 11 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 11 หมวดหมู่

หน้าในหมวดหมู่ "ตรรกศาสตร์"

มีบทความ 42 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 42 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด