หมวดหมู่:การให้เหตุผล

การคิดอย่างมีเหตุผล เป็นความสามารถในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ในการใช้ความคิดโดยตรรกะ ในการคิดหาและตรวจสอบความจริง และในการเปลี่ยนหรือหาเหตุผลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติ สถาบันต่าง ๆ ของสังคม และความเชื่อ อาศัยข้อมูลใหม่ ๆ หรือที่มีอยู่ เป็นความสามารถที่สัมพันธ์กับการศึกษาด้านต่าง ๆ ของมนุษย์รวมทั้งปรัชญา วิทยาศาสตร์ ภาษา คณิตศาสตร์ และศิลปะ เป็นสิ่งที่ปกติพิจารณาว่าเป็นลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติของมนุษย์

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่นี้มี 4 หมวดหมู่ย่อยต่อไปนี้ จากทั้งหมด 4 หมวดหมู่