สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา (เกิด 30 มีนาคม พ.ศ. 2482) เป็นสถาปนิก จิตรกร ศิลปินชาวไทย และศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัย) ประจำปี 2541 สุเมธเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะสถาปนิกที่นำเสนองานออกแบบสมัยใหม่ ที่มีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็น "ตึกหุ่นยนต์" (ธนาคารยูโอบี ที่ถนนสาทรใต้) อาคารและผังแม่บทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต อาคารเนชั่น อาคารอาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เป็นต้น

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา
เกิด30 มีนาคม พ.ศ. 2482 (85 ปี)
สัญชาติไทย
ศิษย์เก่า
รางวัลนักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย) ประจำปี 2541
ผลงานสำคัญ

สุเมธเกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นพี่ชายแท้ๆของ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา สุเมธได้เข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ต่อมาเข้ารับการศึกษาต่อที่โรงเรียนกรุงปารีส แล้วจึงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนเวลลิ่งบาเร่อร์ ที่ประเทศอังกฤษ ต่อมาได้เข้ารับการศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ตั้งแต่ปริญญาตรีจนจบปริญญาเอก[1] รวมอยู่ในยุโรปกว่า 17 ปี แล้วจึงเข้ารับราชการที่กรมโยธาธิการและสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จนกระทั่งลาออกมาก่อตั้งบริษัทสถาปนิกเป็นของตนเอง

ประวัติ

แก้

สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา หรือ ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา มีชื่อเล่นว่า "แอ๊ะ" เป็นบุตรของหม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย กับเฉลิมขวัญ ชุมสาย ณ อยุธยา (ธิดา พระปทุมเทวาภิบาล เจ้าเมืองหนองคาย) [2] มีพี่น้องร่วมบิดามารดา

ผลงาน

แก้

งานด้านอนุรักษ์

แก้
 • ริเริ่มแนวความคิดอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
 • ริเริ่มโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
 • ริเริ่มโครงการอนุรักษ์จวนเจ้าเมืองเก่าสงขลา
 • รณรงค์อนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
 • ร่วมริเริ่มโครงการอนุรักษ์เกาะรัตนโกสินทร์ อันได้แก่การย้ายตลาดนัดออกไปจากสนามหลวง รื้อฟื้นหอระฆัง หอกลองประจำเมือง สะพานโซ่ และรถรางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ อนุรักษ์ป้อมพระสุเมรุ ติดตามด้วยการวางผังลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 ซึ่งผลจากโครงการนี้ ทำให้มีการรื้อโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย ซึ่งเคยบดบังความงามของโลหะปราสาทวัดราชนัดดาฯ อันเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมไทยชิ้นงามมาเป็นเวลายาวนานหลายสิบปีออก เปิดเผยให้เห็นเป็นศรีสง่าขึ้นมาโดยทันทีดังที่ปรากฏอยู่เช่นทุกวันนี้
 • ริเริ่มโครงการอนุรักษ์นิวาสสถานเดิมของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 • รณรงค์การอนุรักษ์โบราณสถานและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งทั่วประเทศตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป

งานสถาปัตยกรรม

แก้

ผลงานออกแบบของท่านมีมากมายกว่า 200 โครงการ อาทิ

 
ตึกหุ่นยนต์ (ธนาคารยูโอบี) ถนนสาทร
ไฟล์:Nt2.jpg
อาคารเนชั่น
 
อาคารทำเนียบองคมนตรี ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ตำแหน่ง

แก้
 • 2532: Bye Fellow, Robinson College, Cambridge
 • 2533: นักอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น (ASA)
 • 2534: Faculty Member of the Dept. of Architecture, Cambridge
 • 2536: เกียรติบัตรบุคคลตัวอย่างด้านส่งเสริมงานอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรม
 • 2541: รางวัล ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
 • 2542: Crystal Award, World Economic Forum
 • 2544: AIA Honorary Fellow (USA)
 • 2545: Professorial Fellow of the University of Melbourne
 • 2545: Member of the French Académie d'Architecture
 • 2546: Fellow Commoner, St.John's College, Cambridge

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา, สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม .สืบค้นเมื่อ 12/07/2559
 2. 2.0 2.1 สานุพันธ์ ตันติศิริวัฒน์. อัจฉริยะบนทางสีขาว ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฟรีมายด์, พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548. หน้า หน้าที่. ISBN 974-93482-8-1

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้