สุทัศน์ จันทร์แสงศรี

นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี (เกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และเป็นอดีตหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์

สุทัศน์ จันทร์แสงศรี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 มีนาคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย
คู่สมรส สุมนา จันทร์แสงศรี

ประวัติแก้ไข

สุทัศน์ จันทร์แสงศรี เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรของนายฮุ้ยพงษ์ และนางโบหล่าน แซ่ห่าน มีพี่น้อง 4 คน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สมรสกับนางสุมนา มีบุตร 4 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็น ส.อบจ.เพชรบูรณ์ ปี พ.ศ. 2543 ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต่อมาปี พ.ศ. 2550 ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับการเลือกตั้ง แต่ภายหลังถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งตัดสินให้ใบเหลือง เลือกตั้งใหม่ ปรากฏว่านายสุทัศน์พ่ายให้กับนายณรงค์กร ชวาลสันตติ จากพรรคพลังประชาชน

ปี พ.ศ. 2552 นายสุทัศน์ได้จดทะเบียนจัดตั้งและดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ ซึ่งได้รับคำวิพาษ์วิจารณ์ว่าเป็นพรรคแนวร่วมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย รวมถึง พล.ต.มนูญกฤต รูปขจร อาจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมด้วย[1] แต่ที่สุดก็ไม่ได้เกิดขึ้น

ปี พ.ศ. 2554 นายสุทัศน์กลับปรากฏชื่อเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ในนามพรรคเพื่อไทย[2] และได้รับการเลือกตั้งในที่สุด โดยสามารถเอาชนะนายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ อดีต ส.ส. จากพรรคชาติไทยพัฒนา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สุทัศน์ จันทร์แสงศรี ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข