สายหลักชูโอ (ญี่ปุ่น: 中央本線โรมาจิChūō-honsen) หรือเรียกสั้นๆว่า สายชูโอ เป็นหนึ่งในทางรถไฟสายหลักในประเทศญี่ปุ่น เชื่อมระหว่างโตเกียวและนาโงยะ แม้ว่าการเดินทางระหว่างสองเมืองนี้ หากใช้สายหลักโทไกโดจะใช้เวลาที่สั้นกว่าก็ตาม ทางรถไฟสายนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองช่วงก็คือ สายชูโอตะวันออก ที่ดำเนินงานโดย JR ตะวันออก และ สายชูโอตะวันตก ที่ดำเนินงานโดย JR ตอนกลาง โดยมีสถานีรถไฟชิโนโนอิเป็นสถานีเปลี่ยนผ่านเขตดำเนินงาน

สายหลักชูโอ
JB JC CO
รถรุ่น E353 series ขบวน ซูเปอร์อาซูซะ ระหว่าง ทากาโอะ กับ ซางามิโกะ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อลำลอง中央本線
ที่ตั้งโตเกียว, คานางาวะ, ยามานาชิ, นางาโนะ, กิฟุ, ไอจิ
ปลายทาง
จำนวนสถานี112
การดำเนินงาน
รูปแบบรถไฟระหว่างเมือง, รถไฟเชื่อมภูมิภาค, รถไฟชานเมือง
ผู้ดำเนินงานJR ตะวันออก, JR ตอนกลาง
ประวัติ
เปิดเมื่อ11 เมษายน ค.ศ. 1889 (135 ปี 99 วัน)
ข้อมูลทางเทคนิค
ระยะทาง424.6 km (263.8 mi)
รางกว้าง1067 มม.
ระบบจ่ายไฟ1,500 V DC จ่ายไฟเหนือหัว
ความเร็ว130 km/h (81 mph)
แผนที่เส้นทาง

สถานีและขบวนรถ

แก้

โตเกียว–มิตากะ

แก้

ความหมายสัญลักษณ์

 • รถธรรมดา (จอดทุกสถานี):
  • : รถธรรมดาของสายชูโอ-โซบุ
  • : รถธรรมดาจาก/ถึงโตเกียวในช่วงรุ่งเช้าและดึก
  • : รถธรรมดาที่วิ่งผ่านสายโทไซ
 • รถด่วน (สายชูโอ):
  • : รถด่วน
  • ดช: รถด่วนชานเมือง
  • ดพ: รถด่วนพิเศษชูโอ / รถด่วนพิเศษโอเมะ วิ่งผ่านสายโอเมะ
  • ดพช: รถด่วนพิเศษชานเมือง
 • สถานีที่ไม่จอดแทนด้วยสัญลักษณ์ " | "
สถานี กม. ขบวนที่จอด
(ดูที่เหนือตาราง)
เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
รถธรรมดา รถด่วน
ดช ดพ ดพช
โตเกียว 0.0 ดช ดพ ดพช เขตชิโยดะ โตเกียว
คันดะ 1.3 ดช ดพ ดพช
โอจาโนมิซุ 2.6 ดช ดพ ดพช
ซูอิโดบาชิ 3.4 | | | | รถไฟโทเอสายมิตะ
อีดาบาชิ 3.4 1 | | | |
อิชิงายะ 5.8 | | | |
ยตสึยะ 6.6 ดช ดพ ดพช
 • โตเกียวเมโทรสายมารูโนอูจิ
 • โตเกียวเมโทรสายนัมโบกุ
ชินาโนมาจิ 7.9 | | | |   เขตชินจูกุ
เซ็นดางายะ 8.6 | | | | รถไฟโทเอสายโอเอโดะ (ที่ โคกูริตสึเกียวงิโจ) เขตชิบูยะ
โยโยงิ 9.6 | | | |
 • สายยามาโนเตะ
 • รถไฟโทเอสายโอเอโดะ
ชินจูกุ 10.3 ดช ดพ ดพช เขตชินจูกุ
โอกูโบะ 11.7 | | | |  
ฮิงาชินากาโนะ 12.8 | | | | รถไฟโทเอสายโอเอโดะ เขตนากาโนะ
นากาโนะ 14.7 ดช ดพ2 | โตเกียวเมโทรสายโทไซ
โคเอ็นจิ 16.1 3 | | |   เขตซูงินามิ
อาซางายะ 17.3 3 | | |  
โองิกูโบะ 18.7 ดช | | โตเกียวเมโทรสายมารูโนอูจิ
นิชิโองิกูโบะ 20.6 3 | | |  
คิจิโจจิ 22.5 ดช | | รถไฟเคโอสายอิโนกาชิระ มูซาชิโนะ
มิตากะ 24.1 ดช ดพ |   มิตากะ

มิตากะ–ทากาโอะ

แก้
สถานี กม. ขบวนที่จอด เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
รถธรรมดา รถด่วน
ดช ดพ ดพช
มิตากะ 24.1 ดช ดพ |   มิตากะ โตเกียว
มูซาชิซาไก 25.7 | | | รถไฟเซบุสายทามางาวะ มูซาชิโนะ
ฮิงาชิโกงาเน 27.4 | | |   โคงาเน
มูซาชิโกงาเน 29.1 | | |  
โคกูบุนจิ 31.4 ดช ดพ ดพช โคกูบุนจิ
นิชิโกกูบุนจิ 32.8 | | | สายมูซาชิโนะ
คูนิตาจิ 34.5 | | |   คูนิตาจิ
ทาจิกาวะ 37.5 ดช ดพ ดพช ทาจิกาวะ
ฮิโนะ 40.8   ดช ดพ |   ฮิโนะ
โทโยดะ 43.1   ดช ดพ |  
ฮาจิโอจิ 47.4   ดช ดพ ดพช ฮาจิโอจิ
นิชิฮาจิโอจิ 49.8   ดช ดพ |  
ทากาโอะ 53.1   ดช ดพ ดพช รถไฟเคโอสายทากาโอะ

ทากาโอะ–ชิโอจิริ

แก้
สถานี กม. เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
ทากาโอะ 53.1   ฮาจิโอจิ โตเกียว
ซางามิโกะ 62.6   ซางามิฮาระ คานางาวะ
ฟูจิโนะ 66.3  
อูเอโนฮาระ 69.8   อูเอโนฮาระ ยามานาชิ
ชิอตสึ 74.0  
ยานางาวะ 77.6   โอตสึกิ
โทริซาวะ 81.2  
ซารูฮาชิ 85.3  
โอตสึกิ 87.8 สายฟูจิกีวโก
ฮัตสึการิ 93.9  
ซาซาโงะ 100.4  
ไคยามาโตะ 106.5   โคชู
คัตสึนูมะบูโดเกียว 112.5  
เอ็นซัง 116.9  
ฮิงาชิยามานาชิ 120.1   ยามานาชิ
ยามานาชิชิ 122.2  
คาซูงาอิโจ 125.0   ฟูเอฟูกิ
อิซาวะอนเซ็ง 127.8  
ซากาโอริ 131.2   โคฟุ
โคฟุ 134.1 สายมิโนบุ
รีวโอ 138.6   ไค
ชิโอซากิ 142.7  
นิราซากิ 147.0   นิราซากิ
ชิมปุ 151.2  
อานายามะ 154.7  
ฮิโนฮารุ 160.1   โฮกูโตะ
นางาซากะ 166.3  
โคบูจิซาวะ 173.7 สายโคอูมิ
ชินาโนะซาไก 178.2   ฟูจิมิ นางาโนะ
ฟูจิมิ 182.9  
ซูซูรันโนซาโตะ 186.1  
อาโอยางิ 188.0   ชิโนะ
ชิโนะ 195.2  
ชุมทางฟูมนจิ (198.9)   ซูวะ
คามิซูวะ 201.9  
ชิโมะซูวะ 206.3   ชิโมะซูวะ
โอกายะ 210.4 สายชูโอ (ไปทัตสึโนะ) โอกายะ
มิโดริโกะ 218.2   ชิโอจิริ
ชิโอจิริ 222.1

ชิโอจิริ–นากัตสึงาวะ

แก้
สถานี กม. เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
ชิโอจิริ 222.1 (ดูด้านบน) ชิโอจิริ นางาโนะ
เซบะ 226.3  
ฮิเดชิโอะ 231.0  
นิเอกาวะ 236.2  
คิโซฮิราซาวะ 241.4  
นาราอิ 243.2  
ยาบูฮาระ 249.8   คิโซะ
มิยาโนโกชิ 255.5   Kiso (town)
ฮาราโนะ 258.3  
คิโซฟูกูชิมะ 263.8  
อาเงมัตสึ 271.1   อาเงมัตสึ
คูราโมโตะ 277.7  
ซูฮาระ 282.5   โอกูวะ
โอกูวะ 285.8  
โนจิริ 288.8  
จูนิกาเนะ 292.5   นางิโซะ
นางิโซะ 298.0  
ทาดาจิ 304.3  
ซากาชิตะ 307.1   นากัตสึงาวะ กิฟุ
โอจิไองาวะ 313.2  
นากัตสึงาวะ 317.0 Chūō Line (for Tajimi, Nagoya)

นากัตสึงาวะ–นาโงยะ

แก้
สถานี กม. ขบวนที่จอด เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
นากัตสึงาวะ 317.0 R CL HL   นากัตสึงาวะ กิฟุ
มิโนซากาโมโตะ 323.4 R CL |  
เอนะ 328.6 R CL HL รถไฟอาเกจิสายอาเกจิ เอนะ
ทาเกนามิ 334.0 R CL |  
คามาโดะ 339.4 R CL |   มิซูนามิ
มิซูนามิ 346.8 R CL HL  
โทกิชิ 353.7 R CL HL   โทกิ
ทาจิมิ 360.7 R CL HL สายไทตะ ทาจิมิ
โคโกเฮ 365.3 | | |  
โจโกจิ 368.8 | | |   คาซูงาอิ ไอจิ
โคโซจิ 372.9 R CL HL* สายวงแหวนไอจิ
จินเรียว 376.1 | | |  
คาซูงาอิ 378.8 R | |  
คาจิงาวะ 381.9 R | | โทไกสายโจโฮกุ
ชิมโมริยามะ 384.6 | | |   นาโงยะ
โอโซเนะ 387.1 R | HL*
ชิกูซะ 389.8 R CL HL สายฮิงาชิยามะ
สึรูไม 391.3 R | HL* สายสึรูไม
คานายามะ 393.6 R CL HL
ชุมทางซันโน 395.1   JR Freight สายแยกนาโงยะมินาโตะ
นาโงยะ 396.9 R CL HL

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้