ชูโอ (ญี่ปุ่น: 中央โรมาจิChūō) ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าใจกลาง ซึ่งอาจหมายถึง

  • แขวงการปกครองในประเทศญี่ปุ่น