สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ตามบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการ จากพระราชบัญญัติที่ควรทราบ มีดังนี้แก้ไข

  • สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  • ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ
  • การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย
  • ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

แบ่งได้ 7 ประเภทแก้ไข

ประกอบด้วย

สัตว์ป่าคุ้มครองที่เลี้ยงได้แก้ไข

กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)                                     ลิงกัง (Macaca nemestrina)
กวางป่า (Cervus unicolor)                                              ลิงวอก (Macaca mulatta)
ชะมดเช็ด (Viverricula indica)                                    ลิงแสม (Macaca fascicularis)
เนื้อทราย (Axis porcinus )          เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)

ไก่จุก (Rollulus rouloul)                                              นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis) ไก่ป่า (Gallus gallus)                                                      นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)                                     .นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)                                      .นกขุนทอง (Gracula religiosa)
ไก่ฟ้าหน้าขาว (Lophura nycthemera)                      นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos)                       นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus)
ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)                      นกยูงไทย(Pavo muticus)
นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)           นกแว่นสีเทาหรือนกแว่นเหนือ  
นกกระทาดงคอสีแดง (Arborophila rufogularis)      

             นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa) นกแว่นสีน้ำตาลหรือนกแว่นใต้   (Polyplectron bicalcaratum)
นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)          

นกแว่นสีน้ำตาล (Polyplectron malacense) นกกระทาดงอกสีน้ำตาล                                                       นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)
      (Arborophila brunneopectus)                                    นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)                   นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
นกกะรางคอดำหรือนกซอฮู้ (Garrulax chinensis)       นกหว้า (Argusianus argus)
นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)              นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis)
นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)             นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres )
นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)                 เป็ดคับแค(Nettapus coromandelianus)
นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ (Garrulax strepitans)        เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
นกกะลิงหรือนกกะแล (Psittacula finschii)                  เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)
นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus)                  เป็ดลาย (Anas querquedula)
นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis)                         เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)
                                                                                                     เป็ดหางแหลม (Anas acuta)
งูสิงธรรมดา (Ptyas korros)                                                   งูเหลือม (Python reticulatus)
งูสิงหางลาย (Ptyas mucosus)                                จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
งูหลาม(Python bivittatus)                   จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)
กบทูด หรือเขียดแลว (Limnonectes blythii)
ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Coius microlepis)