กระจงเล็ก หรือ กระจงหนู (อังกฤษ: Lesser mouse-deer, Lesser Malay chevrotain; มลายู: Kanchil[2]; ชื่อวิทยาศาสตร์: Tragulus kanchil) เป็นสัตว์จัดอยู่ในไฟลัมสัตว์มีแกนสันหลัง ชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อันดับสัตว์กีบคู่ จัดเป็นสัตว์กีบคู่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก รูปร่างหน้าตาคล้ายเก้งหรือกวาง

เป็นกระจงอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในประเทศไทย มีขนาดเล็กกว่ากระจงควาย (T. napu) มีความสูงจากกีบเท้าถึงหัวไหล่ 20-23 เซนติเมตร มีลักษณะเด่น คือ ลายแถบสีขาวที่หน้าอกมีแถบเดียว ในขณะที่กระจงควายมี 2 แถบ ในประเทศไทยพบได้ตามแนวป่าตะวันตก, แนวเขาหินปูนภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ในต่างประเทศพบได้ในลาว, พม่า, ตอนใต้ของจีน, เวียดนาม, บรูไน, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย

หมายเหตุ: เดิมทีกระจงเล็กเคยใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Tragulus javanicus แต่ปัจจุบันชื่อนี้ได้ถูกจำแนกออกไปเป็น กระจงชวา พบในเกาะชวา และบาหลีแทน [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Timmins, R.J., Duckworth, J.W. & Semiadi, G. (2008). Tragulus kanchil. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 6 November 2009. Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern.
  2. "กระจง". dictionary.sanook.com. สืบค้นเมื่อ 4 December 2014.
  3. Meijaard, E., & Groves, C. P. (2004). A Taxonomic Revision Of The Tragulus Mouse-deer (Artiodactyla). Zoological Journal of the Linnean Society, 140(1), 63-102. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1096-3642.2004.00091.x/abstract

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข