สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ (อังกฤษ: Least Concern หรือ LC) คือระดับที่จัดโดยสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติแก่สิ่งมีชีวิตที่เมื่อพิจารณาแล้วไม่อยู่ในประเภทใดใด ฉะนั้นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังไม่เข้าข่ายสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Threatened species) หรือในข่ายสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Near Threatened) หรือ (ก่อน ค.ศ. 2001) สิ่งมีชีวิตที่จำเป็นต่อการอนุรักษ์ (Conservation Dependent) สิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่ นกกระสาแดง, นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่, เพนกวินจักรพรรดิ, แมวดาว, แมวน้ำลายพิณ และอื่น ๆ

สิ่งมีชีวิตจะจัดอยู่ในกลุ่ม "สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์" ก็ต่อเมื่อได้รับการพิจารณาสถานะของจำนวนประชากรที่เปรียบเทียบกับโดยตรงหรือโดยทางอ้อมกับการกระจายของประชากร และ/หรือ สถานภาพของประชากร

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ระดับของกลุ่มนี้ใช้อักษรย่อว่า “LC” ตาม ประเภทและกฎเกณฑ์ IUCN 2001 เวอร์ชัน 3.1 (IUCN 2001 Categories & Criteria version 3.1) [1]

อ้างอิง

แก้
  1. "2001 Categories & Criteria (version 3.1)". The IUCN Red List of Threathened Species. สืบค้นเมื่อ 2006-12-19.

ดูเพิ่ม

แก้