เปิดเมนูหลัก

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

(เปลี่ยนทางจาก Near Threatened)

สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เป็นสปีชีส์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงเกือบใกล้สูญพันธ์ (NT) ตามสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ สถานะนี้เป็นสถานะที่สิ่งมีชีวิตกำลังถูกคุกคามภายในอนาคต ถึงแม้ในปัจจุบันสิ่งมีชีวิตอาจจะยังไม่ถูกคุกคาม ไอยูซีเอ็นจะประเมินสิ่งมีชีวิตตาช่วงเวลาที่เหมาะสม

การประเมินจะดูจากสิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามหรือสิ่งมีชีวิตที่ลดลงอย่างรวดเร็ว สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ถูกประเมินเมื่อปี พ.ศ. 2544 จวบจนถึงปัจจุบัน การจำแนกสิ่งมีชีวิตประเภทนี้จะจัดอยู่ในหมวดหมู่ใหม่

คลังภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข