เปิดเมนูหลัก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน)

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน) (นามเดิม: พุฒ สุวัฒนกุล) (11 มีนาคม พ.ศ. 2451 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2553) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร และเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(พุฒ สุวฑฺฒโน)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสุวรรณาราม
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (พุฒ สุวฑฺฒโน).jpg
เกิด 11 มีนาคม พ.ศ. 2451
มรณภาพ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553
อายุ 102
อุปสมบท พ.ศ. 2471
พรรษา 82 พรรษา
วัด วัดสุวรรณาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา เปรียญธรรม 7 ประโยค
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

ประวัติแก้ไข

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ มีนามเดิมว่า พุฒ สุวัฒนกุล เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2451 (นับแบบเดิมจะเป็น พ.ศ. 2450) เป็นบุตรของนายเพ็ชร สุวัฒนกุล กับนางคำ สุวัฒนกุล ชาติภูมิเป็นชาวบ้านมะขามเรียง ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สมณศักดิ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์, เล่ม 113, ตอนที่ 13 ข, วันที่ 2 กรกฎาคม 2539, หน้า 7-8