นายสมาน ศรีงาม เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย และเลขาธิการทั่วไปขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ

ประวัติ แก้

นายสมาน ศรีงาม เกิดที่จังหวัดนครนายก เริ่มทำงานทางการเมืองหลังจากได้พบกับ นายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2529 สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพรรคแรงงานประชาธิปไตย เคยถูกจับในข้อหากบฏ และวางแผนล้มล้างรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในการเคลื่อนไหวร่วมกับนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร และสภาปฏิวัติแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2532 แต่ศาลยกฟ้อง

นายสมาน มีบทบาทในการประท้วงต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขับไล่นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ขับไล่คณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่ดำเนินงานเป็นเอกเทศ ไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

กลุ่มของนายสมาน ศรีงาม เป็นกลุ่มที่เข้าไปเดินในรั้วทำเนียบรัฐบาลเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 และถูกจับในเวลาต่อมา

ปัจจุบัน นายสมานดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพรรคอธิปไตยปวงชนชาวไทย และเลขาธิการทั่วไปขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ โดยเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านขบวนการ และกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นายสมานยังจัดรายการวิทยุทางคลื่น F.M. 92.25 และรายการโทรทัศน์ ร้อยยุทธศาสตร์ ล้านยุทธวิธี ทางช่องเอเอสทีวี 5 สุวรรณภูมิ ด้วย

แหล่งข้อมูลอื่น แก้