ท่านหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477) พระนามเดิม หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร กับหม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา

ท่านหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย
เกิดหม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 (85 ปี)
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย
อาชีพนักเขียน
คู่สมรสวิรัช ณ สงขลา (หย่า)[1]
อี. มอกัน กิลเบอร์ต (หย่า)
บุตร3 คน
บิดามารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา

ประวัติแก้ไข

ท่านหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย หรือ “ท่านหญิงปีนัง” มีอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติที่ “หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย” เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ประสูติแต่หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชะตารุ่ง) ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบิดาแปรที่ประทับจากสยาม ในเหตุการณ์การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475

ท่านหญิงวุฒิเฉลิมทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดการวาดรูปและนิพนธ์หนังสือ มีงานอดิเรก คือทำสวน ตกแต่งที่ประทับ ออกแบบผ้าปักไหมและปักบนผ้าใบสำหรับแขวนกำแพง นิพนธ์หนังสือโดยใช้นามปากกาว่า “วุฒิเฉลิม” เช่น หนังสือ "ลายน้ำทอง” เขียนในรูปนวนิยายจากความทรงจำ เป็นเรื่องของชีวิตตอนปลายของพ่อ และเหตุการณ์ที่ประทับใจลูกตั้งแต่จำความได้จนสิ้นพ่อไป เป็นหนังสือได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2544

หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดา ได้แก่ หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย, วุฒิสวาท อนุมานราชธน และวุฒิวิฑู พี.เทอเสน

ชีวิตครอบครัวแก้ไข

หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์[2] เพื่อสมรสกับวิรัช ณ สงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2499 ภายหลังได้หย่ากัน และสมรสใหม่กับอี. มอแกน กิลเบอร์ต และปัจจุบันได้หย่ากัน มีบุตร-ธิดาสามคน ได้แก่

  1. เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา สมรสกับหม่อมหลวงรจนาธร ณ สงขลา (ราชสกุลเดิม จิรประวัติ) มีบุตรหนึ่งคน
  2. ณัฐญาดา ขจรเนติกุล สมรสกับฤๅชา ขจรเนติกุล
  3. ทิพยเฉลิม กิลเบอร์ต วุฒิชัย

วุฒิเฉลิมเคยประทับที่ตำหนักกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร วังสะพานขาว ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นอาคารที่ทำการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย) และเคยพำนัก ณ ต่างประเทศ ปัจจุบันกลับมาพำนักยังประเทศไทยแล้ว

ทั้งนี้วุฒิเฉลิมนับเป็นพระราชนัดดาชั้นหม่อมเจ้าในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หนึ่งเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข