วิธีใช้:การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบเข้ามาช่วย

คู่มือการเขียน
นโยบาย
นโยบาย
อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย
คู่มือพื้นฐาน
หลักการตั้งชื่อบทความ
เขียนให้ดียิ่งขึ้น
เขียนไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์
เขียนให้เป็นกลาง
วิธีใช้
การแก้ไขหน้า
การจัดหน้าโดยใช้แม่แบบช่วย
การอัปโหลดภาพ
การใส่ภาพ
การสร้างตาราง
การจัดหมวดหมู่
การสร้างหน้าเปลี่ยนทาง
การใส่ลิงก์
การลิงก์มาที่วิกิพีเดีย
การแทรกสูตรคณิตศาสตร์
อธิบาย
การแก้ไขเล็กน้อย
คำอธิบายอย่างย่อ
การทับศัพท์
คำทับศัพท์ในวิกิพีเดีย
อ่าน/เขียน คำทับศัพท์
ชื่อทะเล
ชื่อประเทศ-เมืองหลวง
ชื่อธาตุ
ถอดเสียงอังกฤษเป็นไทย
ถอดอักษรไทยเป็นโรมัน
อ้างอิง
การอ้างอิงแหล่งที่มา
ศัพท์บัญญัติ
สีที่ใช้ในเว็บ
แม่แบบ
แม่แบบ
โครง
แม่แบบแสดงข้อความ
แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ
วิธีการสร้างแม่แบบ
บทความเฉพาะทาง
บทความฝรั่งเศส
บทความพฤกษา
บทความการ์ตูนญี่ปุ่น
บทความการทหาร
บทความเพลง

ตัวอย่างการจัดหน้าในหัวข้อนี้ เป็นการใส่โค้ดแบบเต็มลงไปในหน้าเนื้อหาโดยตรง ซึ่งอาจจะทำให้บำรุงรักษาลำบากไม่ทั่วถึง ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้ใช้ แม่แบบอัตโนมัติ (Template) ตัวอย่างเช่น แม่แบบ:กล่องข้อมูล จังหวัด, แม่แบบ:ภาษา, แม่แบบ:สืบตำแหน่ง

ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลดจำนวนโค้ดที่ต้องเขียนลงแล้ว ยังช่วยให้การบำรุงรักษาหน้าทำได้ง่ายขึ้น

ดูเพิ่มเติมที่: วิกิพีเดีย:แม่แบบเชื่อมโยงหัวข้อ

การจัดข้อมูลเกี่ยวกับประเทศแก้ไข

ดูที่ แม่แบบ:กล่องข้อมูล ประเทศ ดูตัวอย่างที่ ประเทศไทย

การจัดข้อมูลเกี่ยวกับภาษาแก้ไข

ให้ใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล ภาษา ซึ่งเป็นตารางทางด้านขวาของบทความ ลักษณะเดียวกับตารางข้อมูลประเทศ ดูตัวอย่างที่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น


การจัดข้อมูลเกี่ยวกับธาตุแก้ไข

ดู: วิกิพีเดีย:การใช้ตารางข้อมูลธาตุ


การจัดข้อมูลการจำแนกพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตแก้ไข

ดู: วิกิพีเดีย:การใช้ตารางจำแนกพันธุ์


การจัดข้อมูลซอฟต์แวร์แก้ไข

ให้ใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล ซอฟต์แวร์ ดูตัวอย่างที่ อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์. สำหรับระบบปฏิบัติการให้ใช้ แม่แบบ:กล่องข้อมูล ระบบปฏิบัติการ ดูตัวอย่างที่ วินโดวส์วิสตา.


ดูเพิ่มแก้ไข