วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล/การเสนอชื่อที่ปิดไปแล้ว

หน้านี้เป็นหน้ารวมการเสนอชื่อที่ได้ปิดไปแล้ว จากหน้า วิกิพีเดีย:เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแล

ผู้ถูกเสนอชื่อและได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลระบบ แก้

ผู้ดูแลระบบพื้นฐาน แก้

2566
 • Azoma - เสนอโดย B20180 (18 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Sry85 (5 มิ.ย.)
 • BeckNoDa‎ - เสนอโดย B20180 (18 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Sry85 (5 มิ.ย.)
 • Kaoavi - เสนอโดย B20180 (13 ก.พ.) แต่งตั้งโดย Lerdsuwa (3 มี.ค.)
 • ZeroSixTwo - เสนอโดย B20180 (13 ก.พ.) แต่งตั้งโดย Lerdsuwa (2 มี.ค.)
2565
2563
2556
 • Nullzero - เสนอโดย Taweetham (28 มี.ค.) แต่งตั้งโดย Lerdsuwa (11 เม.ย.)
 • G(x) - เสนอโดย G(x) (30 ธ.ค.) แต่งตั้งโดย Lerdsuwa (18 ม.ค. 2557)
2555
2554
2553
2552
 • Taweetham - เสนอโดย Mopza (24 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Watcharakorn (6 มิ.ย.)
 • Mopza - เสนอโดย Mopza (30 ธ.ค. 51) แต่งตั้งโดย Manop (14 ม.ค.)
 • Horus - เสนอโดย Horus (29 ธ.ค. 51) แต่งตั้งโดย Manop (14 ม.ค.)
2551
2550
2549
 • 2T - เสนอโดย Lerdsuwa (17 มิ.ย.) แต่งตั้งโดย Pi@k (7 ก.ย.)
 • Mda - เสนอโดย Lerdsuwa (17 มิ.ย.) แต่งตั้งโดย Bact (15 ก.ค.)
2548
 • ธวัชชัย - เสนอโดย Manop (7 ธ.ค.) แต่งตั้งโดย Jittat (10 ธ.ค.)
 • Manop - เสนอโดย Lerdsuwa (24 ต.ค.) แต่งตั้งโดย Watcharakorn (26 ต.ค.)
 • Wap - เสนอโดย Jung (1 ส.ค.) แต่งตั้งโดย แต่งตั้งโดย ไร้สติ (7 ส.ค.)
 • Lerdsuwa - เสนอโดย Jung (1 ส.ค.) แต่งตั้งโดย Pi@k (4 ส.ค.)
 • Markpeak - เสนอโดย Jittat (6 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Watcharakorn - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Kie (ชื่อเดิม Sukolsak) - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Jung - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Jittat - เสนอโดย Phisite (23 มี.ค.) แต่งตั้งโดย Phisite (23 มี.ค.)
 • PaePae - เสนอโดย Ahoerstemeier (22 มี.ค.) แต่งตั้งโดย Phisite (23 มี.ค.)
 • Pi@k - เสนอโดย Ahoerstemeier (22 มี.ค.) แต่งตั้งโดย ไร้สติ (23 มี.ค.)
2547
รายชื่อด้านล่างมาจากการชักชวน เนื่องจากวิกิพีเดียในช่วงแรกมีจำนวนผู้ใช้น้อยและไม่มีระบบการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบ
 • Ahoerstemeier สอบถามโดย Bact (22 ส.ค.)
 • Waerth สอบถามโดย Bact (22 ส.ค.)
 • ไร้สติ สอบถามโดย Phisite (25 มิ.ย.)
 • Bact สอบถามโดย Phisite (25 มิ.ย.)
 • Phisite สอบถามโดย Angela (หนึ่งในผู้บริหารวิกิพีเดีย) (18 มิ.ย.)

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง แก้

2564
 • B20180 - เสนอโดย Geonuch (10 เม.ย.) แต่งตั้งโดย Lerdsuwa (4 พ.ค.)
2551
 • Sry85 - เสนอโดย Blacknut (17 ก.พ.) แต่งตั้งโดย Manop (20 มี.ค.)
2550
2548
 • Ahoerstemeier - ไม่มีการเสนอ แต่งตั้งโดย Phisite (23 พ.ค.)
 • Jittat - ไม่มีการเสนอ แต่งตั้งโดย Phisite (23 พ.ค.)
 • Pi@k - ไม่มีการเสนอ แต่งตั้งโดย Phisite (23 พ.ค.)
 • Markpeak - เสนอโดย Jittat (6 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Watcharakorn - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Kie (ชื่อเดิม Sukolsak) - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
 • Jung - เสนอโดย Bact (4 พ.ค.) แต่งตั้งโดย Bact (8 พ.ค.)
2547
รายชื่อด้านล่างมาจากการชักชวน เนื่องจากวิกิพีเดียในช่วงแรกมีจำนวนผู้ใช้น้อยและไม่มีระบบการเสนอชื่อเพื่อเป็นผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง
 • ไร้สติ สอบถามโดย Phisite (25 มิ.ย.)
 • Bact สอบถามโดย Phisite (25 มิ.ย.)
 • Phisite สอบถามโดย Angela (หนึ่งในผู้บริหารวิกิพีเดีย) (18 มิ.ย.)

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ แก้

2566
 • Siam2019 - เสนอโดย B20180 (31 ก.ค.) แต่งตั้งโดย Mykola7 (17 ส.ค.)
2565
2563
2562
 • Geonuch - เสนอโดย Geonuch (24 ก.ค.) แต่งตั้งโดย -revi (20 ส.ค.)
 • B20180 - เสนอโดย Geonuch (24 ก.ค.) แต่งตั้งโดย -revi (20 ส.ค.)
2556
2555

ผู้ถูกเสนอชื่อแต่ไม่ได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลระบบ แก้

ผู้ดูแลระบบพื้นฐาน แก้

2564
2563
2562
 • G(x) - เสนอโดย G(x) (1 ก.ค.) ปิดการเสนอโดย G(x) (2 ก.ค.) ผู้เสนอชื่อถอนการเสนอชื่อ
2560
 • Tvcccp เสนอโดย Tvcccp ปิดการเสนอโดย Sry85 (18 ก.ย.)
 • Tvcccp เสนอโดย 92.63.100.80 ปิดการเสนอโดย B20180 (26 พ.ค.) ผู้ถูกเสนอชื่อขอสละสิทธิ์
 • Tvcccp เสนอโดย Tvcccp ปิดการเสนอโดย Sry85 (25 มี.ค.)
2559
 • Tvcccp เสนอโดย Tvcccp ปิดการเสนอโดย Sry85 (26 ก.ย.)
2557
2555
 • Jungide เสนอโดย Panyatham ปิดการเสนอโดย B20180 (27 ต.ค.) ผู้ถูกเสนอชื่อขอสละสิทธิ์
2554
2553
 • Finna เสนอโดย Finna ปิดการเสนอโดย Taweetham (29 ต.ค.) เป็นโมฆะ
 • Atoms เสนอโดย Atoms ปิดการเสนอโดย Taweetham (21 ต.ค.) เป็นโมฆะ
 • Mahatee เสนอโดย Mahatee ปิดการเสนอโดย Manop (10 ส.ค.)
 • Jo Shigeru เสนอโดย Jo Shigeru ปิดการเสนอโดย Manop (10 ส.ค.)
 • Jo Shigeru เสนอโดย Jo Shigeru ปิดการเสนอโดย Mopza (18 มิ.ย.)
2552
2551
 • donuttowanoon2 และ Hi5dn - เสนอโดย donuttowanoon2 (3 พ.ค.) ปิดการเสนอโดย Manop (6 พ.ค.) ปิดการเสนอเร็วเนื่องจากไม่มีเนื้อหาเพิ่มเติม และการเสนอชื่ออาจเป็นเพียงการก่อกวน
2550
 • Hanoi - เสนอโดย Hanoi (11 ต.ค.) ปิดการเสนอโดย Manop (29 ต.ค.)
 • Danieliness - เสนอโดย Danieliness (6 เม.ย.) ปิดการเสนอโดย Manop (10 ส.ค.)
2548
 • Manop - เสนอโดย Jung (1 ส.ค.) ปิดการเสนอโดย Lerdsuwa (24 ต.ค.) และได้เสนอชื่อใหม่

ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง แก้

2555
 • Taweetham (เสนอเป็นผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง) เสนอโดย N.M. ปิดการเสนอโดย Sry85 (17 มี.ค.)
2553
 • Mopza (เสนอเป็นผู้ดูแลสิทธิ์แต่งตั้ง) เสนอโดย Mopza ปิดการเสนอโดย Sry85 (21 เม.ย.)

ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ แก้

2562
 • Mopza - เสนอโดย Mopza (26 ก.ค.) ปิดการเสนอโดย Geonuch (2 ก.ย.)
2556
 • Horus - เสนอโดย Octahedron80 (22 มี.ค.) ปิดการเสนอโดย G(x) (7 เม.ย.) ผู้ถูกเสนอชื่อขอสละสิทธิ์

การเสนอชื่ออื่น แก้

2552
 • Tmd - เสนอโดย Rith.conan (1 มิ.ย. 2552) - ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลระบบ
 • Brandy Frisky - เสนอโดย Abe (6 ม.ค. 2552) - ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลระบบ
2550
 • ScorpianPK - เสนอโดย ธวัชชัย (14 ก.ย. 2550) - ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลระบบ
 • Octahedron80 - เสนอโดย ธวัชชัย (14 ก.ย. 2550) - ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลระบบ
2548
 • Ans - เสนอโดย Bact (17 พ.ค. 2548) - ผู้ถูกเสนอชื่อไม่ประสงค์เป็นผู้ดูแลระบบ
 • Pi@k - เสนอโดย Bact (9 พ.ค. 2548) - ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ดูแลระบบอยู่แล้ว